Potenciálne možné východiská

Potenciálne možné východiská

🕔19. mar 2015

O PRIVATIZÁCII MÉDIÍ NA ZASADNUTÍ VÝKONNEJ RADY NRSNM Členovia Výkonnej rady NRSNM majú za sebou tretie zasadnutie. Prebiehalo v utorok 17. marca a ústredným bodom zasadnutia bola téma týkajúca sa privatizácie lokálnych médií. Na zasadnutí sa okrem členov Výkonnej rady zúčastnili aj

Čitať viac
Prijali programy práce

Prijali programy práce

🕔19. mar 2015

5. SCHÔDZA NÁRODNOSTNEJ RADY SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY Program práce a finančný plán Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na rok 2015 schválili jej členovia na 5. schôdzi v Novom Sade. V rámci nej v stredu popoludní a večer prijali aj plány práce všetkých štyroch výborov na

Čitať viac
Viditeľná snaha o presadzovanie slovenčiny

Viditeľná snaha o presadzovanie slovenčiny

🕔12. mar 2015

VÝBORY NRSNM (4): VÝBOR PRE ÚRADNÉ POUŽÍVANIE JAZYKA A PÍSMA V nadchádzajúcom štvorročnom mandátnom období Výbor pre úradné používanie jazyka a písma bude pracovať v deväťčlennom zložení, vrátane jeho predsedu a podpredsedu. Členovia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na decembrovom zasadnutí za predsedu tohto výboru

Čitať viac
Zasadala Výkonná rada NRSNM

Zasadala Výkonná rada NRSNM

🕔10. mar 2015

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny dnes prebiehalo druhé zasadnutie Výkonnej rady NRSNM. Členovia Výkonnej rady schválili program práce NRSNM, ako aj programy práce výborov, ktoré stručne ozrejmili ich koordinátori. Programy sú schválené buď v navrhnutej podobe, alebo v čiastočne pozmenenej. Spomenuté

Čitať viac
Zachovanie a pozdvihnutie úrovne vzdelávania

Zachovanie a pozdvihnutie úrovne vzdelávania

🕔26. feb 2015

VÝBORY NRSNM (3): VÝBOR PRE VZDELÁVANIE Oblasť vzdelávania je ďalšou kompetenciou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V predchádzajúcom mandátnom období mal Výbor pre vzdelávanie pozoruhodné výsledky a o tom, akým smerom sa plánujú uberať v nadchádzajúcom štvorročnom období, sme sa rozprávali s predsedom výboru Jánom

Čitať viac
Spoluprácou k zachovaniu a rozvoju kultúry

Spoluprácou k zachovaniu a rozvoju kultúry

🕔19. feb 2015

VÝBORY NRSNM (2): VÝBOR PRE KULTÚRU Na štvorročné mandátne obdobie Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny členovia rady za predsedu výboru vymenovali Jána Slávika, za podpredsedu Michala Ďurovku, ako aj deviatich členov výboru: Annu Medveďovú, Juraja Súdiho, Vieru

Čitať viac
Transparentnosť, verejný záujem a najmä privatizácia

Transparentnosť, verejný záujem a najmä privatizácia

🕔12. feb 2015

VÝBORY NRSNM (1): VÝBOR PRE INFORMOVANIE Koncom decembra na 3. zasadnutí Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny vymenovali predsedu, podpredsedu a členov Výboru pre informovanie na nadchádzajúce štvorročné obdobie. Za predsedníčku zvolili Annu Jaškovú, podpredsedom je Oto Filip a členmi sú Milina

Čitať viac
Vytýčili si priority

Vytýčili si priority

🕔6. feb 2015

ZASADAL VÝBOR PRE INFORMOVANIE NRSNM Nevyhnutná privatizácia lokálnych médií, permanentné zdokonaľovanie novinárov a všeobecné zasadzovanie za kvalitnejšie mediálne obsahy budú prioritami Výboru pre informovanie NRSNM v nadchádzajúcom štvorročnom mandátnom období. Tou prvou a možno aj najpálčivejšou otázkou sa naplno začnú zaoberať už teraz.

Čitať viac
Formovali sedem komisií

Formovali sedem komisií

🕔5. feb 2015

Prvé zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM Konštituovaním komisií a predložením predbežných plánov na nadchádzajúce obdobie štartovala prvá schôdza nového zloženia Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM. Zasadnutie sa uskutočnilo vo štvrtok 29. januára. Na decembrovom zasadnutí

Čitať viac
Stand up komédia

Stand up komédia

🕔5. jan 2015

Na Divadelnom vavríne 2014 odznela konštatácia, že stand up komédia, akú zohrali petrovskí ochotníci, nepatrí do divadla či na divadelný festival takého druhu, ako je ten náš. Napriek tomu, že ide o formu komédie, ktorá prostredníctvom verbálneho prejavu často (nie vždy)

Čitať viac