Tá obyčaj, ten obličaj, ten klenot, ten čaj…

🕔24. jan 2013

Netreba azda osobitne zdôrazňovať, čo slová v titulku znamenajú. Z významového hľadiska tieto podstatné mená nemajú spoločné takmer nič, avšak na poli gramatiky je tomu trochu inak, v čom má zamiešané prsty, tak ako v nespočetných príkladoch, aj srbčina. Keď hovoríme o ustálenom spôsobe či

Čitať viac

Programy na január a úprava šatne

🕔17. jan 2013

Zamestnanci Strediska pre kultúru Stará Pazova prvú polovicu januára využili na hodnotenie početných decembrových kultúrnych dianí, ktoré úspešne realizovali. Za podpory Obce Stará Pazova organizátormi boli aj dvoch programov v posledný deň minulého roku: detského nového roku a verejného uvítania nového roka

Čitať viac

Majstri portrétu

🕔17. jan 2013

Premýšľať nad plodmi tvorivej práce troch rôznych mladých autorov, zaoberať sa dilemou, čo ich rozdeľuje a čo spája, všímať si spôsob reagovania na portrét ako nosnú tému… Umožnila to jediná návšteva výtvarného salónu Kultúrneho strediska Nový Sad, ktorému od 24. decembra 2012

Čitať viac

Minuloročný úspech ako úvod osláv

🕔17. jan 2013

„K novoročným sviatkom a školským prázdninám žiaci Základnej školy Sriemskeho frontu a Gymnázia Savu Šumanovića, ktorí sa fakultatívne učia slovenčinu, spolu so svojimi rovesníkmi zo Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Jednota pripravili spoločný koncert. Je to svojrázna retrospektíva úspešnej činnosti v minulom roku a úvod obsiahlej činnosti

Čitať viac

S cieľom je vhodnejšie ako za účelom

🕔17. jan 2013

Slová účel a cieľ sú zaradené do slovníkov slovenského jazyka, avšak predsa sme sa pri nich pozastavili. Účel vystihuje zámer, zmysel, ku ktorému smeruje istá činnosť, resp. cieľ; napríklad: vec (ne)spĺňa svoj účel, (uviesť) účel cesty. Slovom cieľ sa vyjadruje miesto,

Čitať viac

Má to aj svoje výhody

🕔17. jan 2013

Pri poslednej návšteve Erdevíka zaujímalo nás, ako beží výučba slovenčiny, predovšetkým v kombinovaných triedach, v tamojšej Základnej škole Savu Šumanovića. Soňa Sládeková tretí rok pracuje ako učiteľka triednej výučby v kombinovanej triede, v ktorej spolu sedia prváci a tretiaci: – Mám päť prváčok a piatich tretiakov.

Čitať viac

Predvianočné hody čiže Mikulášske dni

🕔17. jan 2013

Mikuláš pre deti znamená predovšetkým radosť z darčekov. Vlani zvlášť mali veľkú radosť žiaci zo slovenských škôl v Srbsku, najlepší recitátori, ako i učiteľky, ktoré svojou dlhoročnou prácou prispievajú k pestovaniu a zachovávaniu slovenského hovoreného slova. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu

Čitať viac

Magický zápas o zmysel

🕔17. jan 2013

Jedinečné kultúrne podujatie s puncom dvojnásobného jubilea: životnej šesťdesiatky a tvorivej štyridsiatky Kovačičana Pavla Hajka. Primerane tomu i aktéri, publikum a interiér banky, ktorý v ten utorok večer navodil skutočne  povznášajúcu atmosféru. Spoločnými silami sa teda podarila ozaj dobrá akcia. Pavel Hajko – svojský, tematicky

Čitať viac

Dosť ambiciózny nový plán

🕔17. jan 2013

V roku 2012 v Slovenskom vydavateľskom centre vyšlo spolu – teda tak v rámci stálych edícií, ako i mimo edícií a mimo kompetencie vydavateľskej rady – 19 titulov. Je to o jeden titul viac ako v roku 2011 a zachovali si aj periodicitu časopisov. Podľa slov

Čitať viac

Výstava obrazov insitného umelca Pavla Cicku

🕔15. jan 2013

Kovačických umelcov dnes poznajú v celom svete. Títo maliari sú básnikmi, rozprávkarmi a maliarmi zároveň. Ich obrazy očarúvajú nielen maliarskym kumštom, ale i príbehom. Teda i príbeh, i maľba sú nielen autentickým svedectvom či výpoveďou o živote v istom prostredí a

Čitať viac