Nový rok, nový plamienok

Nový rok, nový plamienok

🕔30. dec 2016

Prvý deň nového kalendárneho roku je pre jedných zvláštny, pre iných iba všedný deň. Väčšina z nás striedanie rokov na kalendárnom piedestáli využíva na bilancovanie minulých dní, plánovanie budúcich. Novoročné predsavzatia sa v našich návykoch usalašili ako perpetuum mobile, ktoré

Čitať viac
Chlieb a soľ

Chlieb a soľ

🕔21. dec 2016

V našich príbytkoch nastal čas vianočného pokoja, hoci mnohí z nás by mali čo nepokojné povedať (a ešte ako vykríknuť) verejnosti. Jazyky a perá sú nabrúsené, veď v uplynulom období sa na mnohé chrbty a hlavy našpliechalo príliš veľa špiny. Silné zauchá niektorí dostali –

Čitať viac
Vianoce bez Vianoc, ale…

Vianoce bez Vianoc, ale…

🕔14. dec 2016

Najčastejšie sa stáva, že rodiny patriace do sociálne znevýhodnenej kategórie obyvateľstva skutočné vianočné čaro nezažijú. Chudoba, ktorá je aj v 21. storočí horúcou témou, neprejavuje ani náznak priazne, aby si aspoň vo vianočné dni ľudia z uvedenej marginalizovanej skupiny (konečne) užili

Čitať viac
Keď ľudia musia bojovať o ľudské práva

Keď ľudia musia bojovať o ľudské práva

🕔7. dec 2016

Základné ľudské práva, akým je právo na život, nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti a pod. sú neodňateľné a nescudziteľné. Hoci nie vždy boli súčasťou právneho systému. Už dávnejšie však sú. Mali by umožňovať plné využívanie schopností, inteligencie, talentu a znalostí

Čitať viac
Rozličnosť jesenného upratovania

Rozličnosť jesenného upratovania

🕔1. dec 2016

Koncom novembra a začiatkom decembra, keď Celziove stupne čoraz častejšie bozkávajú bod mrazu, pod dozorom slnka vychádzame do ulíc upratať svoje priedomia. Uvítať adventné obdobie, pre ktoré je príznačné duchovné „upratovanie“ vo vlastných srdciach. Prispieť k naplneniu poslania adventných týždňov,

Čitať viac
Zornička v éteri

Zornička v éteri

🕔23. nov 2016

Časopis pre deti Zornička bojuje proti kríze literárneho vkusu. Vždy to tak bolo. Teraz však boj zaostrila a bojové pole rozšírila aj na Rádio Nový Sad. Od minulej nedele v éteri Rádia Nový Sad, v rámci vysielania pre deti, každú tretiu nedeľu v mesiaci

Čitať viac
Matica slovenská v Srbsku – novelizácia stanov a život etnika

Matica slovenská v Srbsku – novelizácia stanov a život etnika

🕔22. nov 2016

V živote každého národnostného spoločenstva zasiahnutie do jeho trvaloudržateľnosti, činnosti, do  výsledkov práce a zachovania identity väčšou mierou závisí tak od jednotlivcov, ako i od jeho organizovaných, spoločenských síl, angažovanosti, poznania skutočnosti, zváženia reálií. Vzťahuje sa to i na inštitúcie

Čitať viac
Manipulácia a netolerancia v politike

Manipulácia a netolerancia v politike

🕔16. nov 2016

Manipulátorov v spoločnosti je habadej. Medzi politikmi ich je hádam najviac. Tí už majú získané „certifikáty“ na tému manipulácia más, ktorou by radi obalamútiť aj médiá. Manipulačné triky však, žiaľ, prinášajú aj plody. Manipulujú politici, niektoré médiá tiež. V nedávnych

Čitať viac
Bojovníci jesene života a tí druhí na lokálnych frontoch

Bojovníci jesene života a tí druhí na lokálnych frontoch

🕔3. nov 2016

V sídelnom meste našej krajiny sa občas štrajkuje. (Ale nič sa tým nerieši.) V tento utorok belehradskými ulicami s transparentmi pochodovali dôchodcovia. Našich najstarších spoluobčanov nahneval sľub srbského premiéra, že od januára budúceho roku penzie budú „hrubšie“ o jedno, resp. dve percentá. Združenie syndikátov

Čitať viac
Kultúra na stračej nôžke globalizácie a “problémový” koberec

Kultúra na stračej nôžke globalizácie a “problémový” koberec

🕔27. okt 2016

Globalizácia sa v kontexte našej spoločnosti zväčša skloňuje v negatívnych odtieňoch, lebo tento jav je vraj zhubný pre tzv. tradičné identity a kultúry, akou je aj tá naša slovenská. Bez pochybností možno povedať, že mnohoraké procesy prebiehajúce v rámci globalizácie kulturologicky transformujú náš

Čitať viac