Národnostná zrada

6.júl 2017

Národnostná zrada

Nepríjemná udalosť, v sobotu 1. júla v Lugu, sa akiste v plnom svetle ukáže až po čase. Lepšie povedané po aktuálnom a narastajúcom nečase. Avizovaná 16. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku sa totiž nekonala. Následne skutočnosti, že nebolo kvórum: dostavilo sa len 11 z úhrnne 29 členov rady.

O neuskutočnenej schôdzi píše náš spolupracovník na inom mieste. Pripomíname, že sme priestor, ktorý zaberá tento úvodník, pôvodne mienili využiť na celkom inú, podstatne príjemnejšiu tému. Mienime, že v daných okolnostiach, bez ohľadu na číhajúce scylly a charybdy, netreba nastoknúť si pštrosiu hlavu a tváriť sa, ako keby nič. Tobôž nie niečo, najjemnejšie povedané, ošemetné, keď nie práve nebezpečné.

V denníku TV Vojvodina po slovensky (pondelok 3. júla) člen NRSNM, pokrajinský poslanec a predák politickej strany Slováci vpred! Pavel Surový vyhlásil: „Slováci si zaslúžili lepších ľudí, ktorí by ich viedli, a toto je dôkaz, že tá podpora pani Makanovej je na jedenástich členoch, čiže Národnostná rada nevie pracovať, nevie sa pohnúť a myslíme si, že treba, aby sme dialógom, nie konfrontáciou, riešili všetky problémy, ktoré sú u Slovákov, peknou komunikáciou so svojím štátom; my sme občania tohto štátu, sme Slováci, sme hrdí Slováci, ale občania srbského štátu.“ Aj vrabce na čoraz rozpálenejších a schátranejších strechách Slovákov, ktorí zatiaľ nezdvihli kotvu a neupŕchli pod Tatry, čvirikajú o tom, že strana Slováci vpred! sa všemožne usiluje o zosadenie „z trónu“ aktuálnej predsedníčky Anny Tomanovej-Makanovej. Jej tretí mandát by mal vypršať koncom roku 2018, avšak koaličný partner vládnucej Srbskej pokrokovej strany má naponáhle.

V úvode písomného reagovania na to, čo sa dialo pred schôdzou, ktorá sa nekonala, podpísanom predsedníčkou NRSNM Annou Tomanovou-Makanovou, sa o. i. napočitujú „nemilé udalost“ vo viacerých slovenských prostrediach. V Kovačici vraj najvyšší zástupcovia obecnej správy a Srbskej pokrokovej strany (SNS) vykonaním nátlakov, príchodom do súkromných domov jednotlivých členov rady, nepretržitými telefonickými výzvami, zastrašovaním a vyhrážkami, že zostanú bez zamestnania, zakazovali členom rady, nielen aby na schôdzu do Lugu odcestovali, ale aj aby žiadali ochranu a prihlásili verbálne nátlaky a hrozby. Podobné metódy, uvádza sa v reagovaní, boli údajne uplatnené aj v Starej Pazove a v Báčskom Petrovci. Pavel Surový sa, píše v liste, údajne pokúsil v Lugu 1. júla vystaviť plagáty namierené proti predsedníčke NRSNM… On sám ale tvrdí, že Makanová-Tomanová jemu v Lugu adresovala oplzlé slová. Vraj ich má nahrané kamerou a sľúbil, že ich čoskoro zverejní.

V reagovaní podpísanom Tomanovou-Makanovou (inak členky Demokratickej strany, DS) sa tiež uvádza: „Do práce národnostných rád sa uvádza stranícky boj, politické rivalstvo a predovšetkým snaha SNS, aby všetko bolo, ba dokonca aj národnostné rady, pod jej kontrolou. Lenže, nie je neznáme, že bola to práve ona, ktorá pripustila politiku do NRSNM. Pravdaže spôsobmi podstatne jemnejšími než ich uplatňujú jej aktuálni sokovia. Nuž, kto ako seje, tak (kedy-vtedy) bude žať… Ibaže sa potenciálna národnostná žatva akože v zákulisí a fakticky pred očami úbohej verejnosti mení na národnostnú zradu. Dobre nám tak. Ozaj dobre?          

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs