Celovečerné veľkonočné umelecké programy v Kovačici a Padine – nebudú!

25.mar 2016

Celovečerné veľkonočné umelecké programy v Kovačici a Padine – nebudú!

12645106_931680120242556_1264378641858648279_nAj napriek tomu, že takmer 60 ochotníkov z Kovačice a Padiny niekoľko mesiacov húževnato pripravovalo celovečerný veľkonočný umelecký program, ktorý bol naplánovaný na veľkonočné sviatky v týchto dvoch banátskych dedinách, k jeho realizácii predsa nedôjde.

Oznámili to dnes účastníci programu – členovia folklórneho súboru Rozmarín, dievčenskej speváckej  skupina Perla, Kolektívu Kreatívnych Amatérov KOKRAM, mužskej speváckej skupiny Bohémi a ľudového orchestru Rosička, ktorí sa prostredníctvom tanca, hudby, spevu a divadla chceli predstaviť vo Veľkonočnú nedeľu  v Dome kultúry 3. októbra v Kovačici a vo Veľkonočný pondelok v Dome kultúry Michala Babinku v Padine.

Keďže kovačickí a padinskí ochotníci tento program pripravovali ako darček svojim spoluobčanom, chceli ho aj odovzdať  ako darček – bezplatne. Ale ako vyplýva z oznámenia pre verejnosť Kreatívneho strediska pre cestovný ruch, umenie a kultúru, k programu nepríde, keďže “aj napriek dohody s úradujúcou riadteľkou (Katarínou Lenhartovou-Petríkovou, pozn. a.), že si spoluobčania budú môcť koncert pozrieť zdarma, prišlo k zmene, s ktorou ochotníci nesúhlasia a nezhodujú sa s tým, aby sa vstupné platilo.”

DSS Perla (Foto: A. Chalupová)

DSS Perla (Foto: A. Chalupová)

Redakcii Hlasu ľudu sa zatiaľ nepodarilo dostať oficiálny komentár úradujúcej riaditeľky Domu kultúry 3. októbra v Kovčici Kataríny Lenhartovej-Petríkovej.

Účastníci plánovaného veľkonočného podujatia sa však nevzdávajú. Program realizujú, keď bude krajšie a teplejšie počasie, a o presnom termíne a mieste včasne budú informovať občanov, oznámilo Kreatívne stredisko TUK, ktoré je hlavným organizátorom tohto zatiaľ neuskutočneného podujatia.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs