Cena pšenice stabilná

30.máj 2013

Z PRODUKČNEJ BURZY

 

V dňoch od 20. do 24. mája 2013 bol na Produkčnej burze v Novom Sade zaznamenaný rekordne nízky obrat – 492 ton. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom je to až 4,6-krát menej. Finančná hodnota obratu predstavovala viac ako jedenásť miliónov dinárov, čo je 4,9-krát menej ako v predchádzajúcom týždni.

Stabilnú cenu pšenice zabezpečuje predpokladaná dobrá úroda a domáce zásoby. V uvedenom období sa predávala po 24,19 din/kg (22,40 bez DPH), čo je takmer rovnaká cena ako v predchádzajúcom týždni.

Trh s kukuricou je už dlhší čas nestabilný, a to nielen jej cena, ale aj jej kvalita. Momentálne tu máme prítomné dva trhové faktory, ktoré vplývajú na cenu. Nedostatok kukurice by mal jej cenu zvýšiť, no jej kvalita ju zase znižuje. V uvedenom období víťazí druhý faktor, čiže kvalita, ktorá cenu kukurice znižuje. Dopyt po vývoze je nulový. V uvedenom období priemerná cena kukurice bola 21,31 din/kg (19,73 bez DPH), čo je o 3,91 % menej ako v predchádzajúcom týždni.

Na novosadskej burze sa po dlhšom čase neobchodovalo so sójovými výrobkami.

Záujem bol o slnečnicové výlisky s 33-percentným obsahom bielkovín, ktoré sa predávali po 43,20 din/kg (36,00 bez DPH). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom je to o 9,09 % vyššia cena.

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs