Nová služba pre vojvodinských farmárov

30.máj 2013

AKTUÁLNE

V rámci spravodajskej služby Vojvodiny, vojvodinskí poľnohospodári budú môcť využívať nový SMS servis, prostredníctvom ktorého budú prijímať aktuálne a presné informácie o výskyte a pohybe škodcov a chorôb. Vďaka týmto informáciám budú môcť načas aplikovať ochranné prostriedky. Je to nová služba, prvá tohto typu.

Podľa slov pokrajinského tajomníka pre poľnohospodárstvo Gorana Ješića, v polovici mája bolo vo Vojvodine dvetisíc užívateľov softvéru. Avšak po skončení poľnohospodárskeho veľtrhu, kde prebiehala promócia tejto služby, sa očakáva niekoľkonásobný nárast tohto počtu.

Okrem SMS služby počas celého roku bude vysielaný päťminútový tzv. poľnohospodársky denník, v ktorom sa taktiež bude upozorňovať na výskyt chorôb a škodcov, na presný termín aplikácie ochranných prípravkov, ako aj ktoré prípravky na ochranu treba použiť.

Systém je priamo spojený s protikrízovými opatreniami, ktoré v Srbsku prebiehajú (napr. kríza so zvýšeným obsahom aflatoxínov v mlieku). Tým spôsobom budú poľnohospodári každý večer upozornení na všetky nebezpečenstvá, ktoré porasty, ovocné sady či vinice môžu ohroziť. Denné správy a predpovede budú emitované na 1. programe Rádio-televízie Vojvodina od 1. júna 2013.

Dnes máme vo Vojvodine dvanásť oblastných centier, pomocou ktorých sa sleduje tisíc poľnohospodárskych stredísk. Škodlivé organizmy sa sledujú systematicky a vedie sa každodenná štatistika.

Táto služba bola založená v roku 2010. Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo doteraz na túto službu poskytol takmer 330 miliónov dinárov.

Význam služby ocenilo už veľa poľnohospodárov, ale najmä ovocinári a vinohradníci. Je veľký rozdiel, či sa aplikuje šesť postrekov alebo jeden postrek. Ušetrí sa veľa a taktiež sa získava kvalitnejšie ovocie.

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs