Ochota existuje

30.máj 2013

MOŽNOSTI SRBSKO-ČESKEJ SPOLUPRÁCE  V POĽNOHOSPODÁRSTVE  A POTRAVINÁRSTVE

 

Uplynulý poľnohospodársky veľtrh v Novom Sade skutočne mal mnohé dimenzie: výstavnú, odbornú, konferenčnú, poradnú, ale aj medzinárodnú. Táto posledná sa prejavila nielen priamym účinkovaním predstaviteľov desiatok krajín ako vystavovateľov na veľtrhu, ale i konkrétnymi rokovaniami s mnohými z nich. Zdá sa, že je globalizácia  súčasným trendom nielen v hospodárstve a politike, ale istým spôsobom aj v pôdohospodárstve.

Z utorkovej porady

Z utorkovej porady

Ako aj zdravej, čistej a pitnej vody, aj kvalitných potravín je čoraz menej, takže nie div, že sa každý štát vynachádza v tejto oblasti ako môže a vie a že hľadá partnerov, s ktorými sa mu oplatí spolupracovať. Platí to aj o Českej republike, ktorej  veľvyslanectvo u nás pochopilo májový poľnohospodársky veľtrh ako vhodnú príležitosť dôkladnejšie sa pozrieť, v čom dva štáty ešte môžu v poľnohospodárstve dnes spolupracovať. To dnes nie je tu vôbec náhodou, lebo boli časy, keď staršie generácie Čechov chodili práve do Vojvodiny učiť sa, prípadne zdokonaliť obrábanie pôdy.

Dnes sú síce roly vymenené, Česká republika je v EÚ, my len na ceste  európskej integrácie, no to neznamená, že všetky hospodárske vzťahy nemožno zdokonaľovať. Poukázala na to i námestníčka ministra poľnohospodárstva Milanka Davidovićová na utorkovej porade o možnostiach spolupráce dvoch krajín v oblasti poľnohospodárstva, ktorá sa konala 2l. mája v Master stredisku Novosadského veľtrhu. Konkrétnejšie hovorila o pozícii pôdohospodárstva u nás, zdôrazňujúc pritom, že máme prajný právny rámec na prilákanie potenciálnych investorov a že aj spoločným nastupovaním dvoch krajín možno kladne vplývať na zvýšenie ešte stále skromného zahraničnoobchodného obratu medzi nimi. Ten zďaleka nie je úmerný skutočným možnostiam a potrebám.

Ekonomický poradca a vedúci Ekonomického oddelenia Českej ambasády v Belehrade Luboš Joza podotkol, že sú českí podnikatelia, okrem bežnej výmeny produktov, čoraz viac zainteresovaní aj za obchodovanie s poľnohospodárskymi strojmi a technológiami. Našim poľnohospodárom odkázal, že im nezostáva iné, než sa už teraz chystať na konkurenciu v Európskej únii, čo znamená, že sa urýchlene musia modernizovať. Za našu veľkú výhodu a obrovský potenciál považuje vojvodinskú pôdu, jednu z najplodnejších v Európe.

Ďalšou okolnosťou, ktorá dokáže pozitívne vplývať na napredovanie bilaterálnych stykov v oblasti poľnohospodárstva, je skutočnosť, že je všeobecný rozvoj politických, ako aj obchodno-ekonomických a kultúrnych  vzťahov dvoch štátov jednou zo súčasných  priorít zahraničnej politiky Českej republiky. To prakticky znamená, že by už v bližšej budúcnosti hodnota výmeny dvoch krajín, ktorá je okolo pol miliardy eur ročne, mohla byť aj vyššia, aj s výraznejšou účasťou poľnohospodárstva v nej. Lebo je to v obojstrannom záujme.

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs