Choroby a škodcovia strukovej zeleniny

28.aug 2013

ZELENINÁRSTVO

Obyčajná mozaika fazule

Obyčajná mozaika fazule

Na fazuli sa najčastejšie vyskytujú dva druhy viróz, a to obyčajná mozaika fazule (Bean common mosaic virus) a žltá mozaika fazule (Bean yellow mozaic virus).

Obyčajná mozaika fazule vytvára tmavozelené sfarbenie listovej čepele pozdĺž žilnatiny. Listy sa často lyžicovito vydúvajú alebo vznikajú pľuzgierovité vypukliny. Žltá mozaika fazule sa prejavuje vo forme drobných žltých škvŕn na listoch. Rastliny zaostávajú v raste.

Virózy sa šíria voškami, obyčajná mozaika fazule sa môže prenášať osivom i peľom. Ochrana spočíva v používaní bezvirózneho osiva, pestovaním odolných odrôd a v boji proti voškám.

Antraknóza fazule

Antraknóza fazule

Antraknózu fazule spôsobuje huba Colletotrichum lindemuthianum. Na strukoch fazule sú vpadnuté hnedé škvrny s tmavším okrajom. Prenáša sa osivom, prípadne rastlinnými zvyškami.

Baktériovú škvrnitosť fazule spôsobujú dva druhy baktérií. Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola vytvára na listoch drobné hranaté škvrny so žltým lemovaním. Xanthomonas campestris pv. Phaseoli spôsobuje na listoch väčšie hnedé škvrny so žltým lemovaním. Choroba sa prenáša najmä za daždivého počasia. Ochrana spočíva v používaní zdravého osiva a v aplikácii meďnatých prípravkov.

Hrdza fazule (Uromyces phaseoli) napáda len popínavé odrody fazule.

Hrdza hrachu

Hrdza hrachu

Podobné choroby ako fazuľa má aj hrach. Hrdza hrachu (Uromyces pisi) sa prejavuje len vo vlhkých rokoch. Pleseň hrachová (Peronospora pisi) má podobné podmienky šírenia, šíri sa za daždivého počasia. Antraknóza hrachu (Ascochzta pisi) postihuje všetky nadzemné časti rastliny, na ktorých vznikajú červenofialové škvrny s tmavším okrajom. Múčnatka hrachu (Erysiphe pisi) sa šíri počas teplého a suchšieho počasia. Objavuje sa až v druhej polovici vegetácie. Taktiež nespôsobuje väčšie škody.

Hrach napáda aj niekoľko vírusových chorôb. Najvýznamnejšia je výrastková mozaika hrachu (Pea enacion mosaic virus), ďalej je to obyčajná mozaika hrachu (Beayellow mosaic virus) a ďalšie.

Obaľovač hrachový

Obaľovač hrachový

Vírusové choroby hrachu na prenášajú napadnutým osivom a voškami.

Obaľovač hrachový (Cydia nigricana) je motýľ, ktorého húsenice poškodzujú semená hrachu vo vyvíjajúcich sa strukoch. Chemická ochrana sa vykonáva na základe náletu motýľov do feromónových lapačov.

Strapka hrachová

Strapka hrachová

Strapka hrachová (Kakothrips robustus) veľmi často poškodzuje kvety a mladé stonky hrachu.

Roztočec chmeľový (Tetranychus urticae) napáda fazuľu v teplých a suchých rokoch. Listy postupne žltnú, hnednú, odumierajú. Po zistení škodcu treba robiť postrek akaricídmi.

Zrniaky sú chrobáky, ktoré poškodzujú semená strukovín. V semenách hrachu sa vyvíja zrniarka hrachová (Bruchus pisorum), do porastov hrachu nalietava v čase kvitnutia. Samičky kladú vajíčka na mladé struky. Larvy sa vžierajú do strukov a do vyvíjajúceho sa semena. Zrniarka fazuľová (Acanthoscelides obsoletus) je teplomilná, je predovšetkým skladovým škodcom.

OCHRANA

Zrniarka fazuľová

Zrniarka fazuľová

Porasty hrachu pred zrniarkou hrachovou je možné chrániť chemickým postrekom na začiatku a na konci kvitnutia. Proti zrniarke fazuľovej je ochrana zložitejšia, spočíva vo vytvorení takých skladovacích podmienok, ktoré jej zabránia v rozmnožovaní. Sú to nízke teploty, pri teplote mínus 12 až 18 °C hynú všetky štádiá zrniarok.

pripravila: Ľ. S.

foto: internet

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs