Uznania ako stimulácia

28.aug 2013

Michal Spevák, prvý predseda obnovenej MSJ, svoj prejav vždy končí odkazom: Stretajme sa, aby sme na seba nezabudli a aby sme sa zabudnutí nestratili. Slovenské národné slávnosti v Báčskom Petrovci sú príležitosťou stretnutia Slovákov zo všetkých končín. Stretávame sa na rôznych podujatiach: na výstavách, zasadnutiach, galakoncertoch, v chráme Božom, na jarmoku, na športových terénoch… Osobne sa stretávame so známymi, bývalými spolužiakmi, kolegami.

Nám učiteľom veľa znamená Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, ktoré organizuje Osvetová komisia pri MSS, konkrétne predsedníčka Osvetovej komisie profesorka Anna Medveďová a predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová. Aj tohto roku pripravili príležitostnú brožúrku. Na stretnutí sme si pripomenuli jubileá, predstavili jednu školu, vypočuli literárne práce a hudobné čísla. O svojej výchovno-vzdelávacej práci hovorili hostia z Rumunska, Maďarska, zo Slovenskej republiky. Stretnutie skončilo udelením Osobitného uznania za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka, jazykovej kultúry, umenia a národných tradícií. Novinkou bolo, že uznanie dostali i učiteľky z predškolských ustanovizní, a potešujúca je skutočnosť, že školy navrhujú mladé kreatívne kádre a tak ich stimulujú do ďalšej práce. Keďže je toto uznanie verejné (brožúra, str. 4), uvediem mená tých, ktorí sa potešili tomuto uznaniu – a mňa teší, že sú medzi nimi i dve moje bývalé žiačky: Mária Majerová, Pavel Turan a Mária Jovankovičová z Báčskeho Petrovca, Ľuboslava Tomečeková z Hajdušice, Mária Válovcová a Pavel Urban z Kovačice, Tatjana Mitićová a Mária Orgovánová-Petrášová z Kulpína, Zuzana Očenášová-Žabková a Katarína Vrbovská z Kysáča, Mária Mučajová a Anna Burčiarová zo Selenče, Ján Havran zo Starej Pazovy, Anna Halajová a Elena Kupcová z Padiny.

Zuzana Papová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs