Konečne doriešené financovanie

28.aug 2013

Na začiatku roku 2013 Zhromaždenie obce Šíd sa uznieslo, že sa organizácie v oblasti športu pôsobiace na území Obce odteraz budú financovať prostredníctvom podaných projektov na každý nasledujúci rok. Keďže realizácia tohto uznesenia na začiatku bežného roka meškala, organizácie a kluby dostali za úlohu podať svoje programy v určenej lehote kompetentnej komisii, zvolenej ešte na začiatku roka. Povinnosť si v tomto zmysle splnili takmer všetky organizácie a kluby okrem FK Jednota z Ľuby, ktorý si úlohu nechce splniť ani podnes.

Vujadin Vasić

Vujadin Vasić

Medzi tých, ktorí nespĺňajú podmienky pre financovanie, patrí aj Šachový klub Jednota zo Šídu. Nepôsobí totiž viacej rokov za sebou, ako určujú podmienky, lebo je založený až koncom roku 2012. Predseda komisie a člen Rady Miestneho spoločenstva poverený športovými záležitosťami Vujadin Vasić však povedal, že s ohľadom na situáciu, aj spomenuté dva kluby sú zaradené na zoznam tých, ktoré dostanú prostriedky z obecného rozpočtu, v takej miere, v akej lokálna samospráva bude mať na to.

Treba povedať, že tri najväčšie subjekty, ktoré sa v oblasti športu financujú z rozpočtu Obce Šíd, sú Futbalový klub Radnički Šíd, Verejný podnik Športová hala a Verejný podnik pre šport a rekreáciu. Na činnosť FK Radnički obec vyčlení až 11 000 000 dinárov. Kajakarskému klubu Filipa Višnjića z Višnjićeva sa ušlo 350 000 dinárov, Cyklistickému klubu Jednota Šíd 180 000, OFK Binguľa 130 000, FK Sloga z Erdevíka 290 000, FK Jednota Šíd 130 000, Cyklistickému klubu Šíd 200 000, FK Jednota Ľuba 130 000 a ŠK Jednota Šíd 110 000 dinárov.

Programy práce s finančnými požiadavkami podalo až 52 športových klubov a organizácií z územia obce. Ani jednému klubu alebo organizácii príslušná komisia program nezamietla v úplnosti.

                                                                  St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs