Desatoro o zbere liečivých rastlín

8.feb 2013

Aj keď sa to navonok nezdá, chystanie liečivých rastlín predsa a vôbec nie je jednoduchou záležitosťou. Totiž zloženie, množstvo a pôsobenie ich účinných látok závisia nielen od podmienok, v akých rastlina vyrástla, ale aj od toho, v akom čase ju zbierajú, akým spôsobom sušia a uschovávajú. Preto sa zberateľ, respektíve pestovateľ musí riadiť určitými zásadami. Aké je teda desatoro o zbere?

1. Liečivé rastliny môže zbierať každý, kto má o to záujem. Spravidla sa nevyžaduje osobitné povolenie, len súhlas vlastníka pozemku, na ktorom sa zbiera. Zriedkavejšie divorastúce rastliny môžu byť úplne (všetky časti) alebo čiastočne (napr. podzemné časti) alebo len územne (prírodné rezervácie a pod.) chránené a ich zber je zakázaný.

2. Zber v každom jednotlivom prípade vyžaduje určitý čas a spôsob, ktorý sa musí dodržať, aby z rastliny bolo čo najviac osohu. Zber sa vykonáva vtedy, keď je obsah účinných látok v rastline alebo jej zbieranej časti najpriaznivejší. Zásadne sa zbierajú nadzemné časti, keď životné pochody v rastline vrcholia, pozemné časti zas v období tzv. vývojového pokoja rastliny, teda po ukončení vegetácie nadzemnej časti alebo pred jej obnovením.

3. Nadzemné časti rastlín sa zbierajú pri peknom a suchom počasí, keď nie sú na nich kvapky dažďa alebo rosy, spravidla predpoludním, kým ešte nie je horúčava, alebo keď je pod mrakom. Listy sa zbierajú spravidla pred začiatkom kvitnutia rastliny: nezakrpatené, zdravé, nepoškodené, bez škvŕn, čisté, nie príliš staré. Kvety sa zbierajú hneď, ako sa rozvijú, a to celé, alebo len lupienky – podľa potreby. Vňať sa zbiera spravidla vtedy, keď rastlina kvitne, alebo kvitnúť ešte len začína. Plody sa zbierajú, keď sú zrelé, prípadne keď ešte len dozrievajú, ak ide o také, ktoré sa pri dozretí ľahko uvoľňujú, rozletujú, vypadávajú. Semená sa vyberajú alebo vyklepú či vymlátia z čerstvých alebo viac-menej usušených plodov.

4. Podzemné časti rastlín: korene, podzemky sa zbierajú pri dvojročných alebo viacročných rastlinách na konci vegetácie, pri trvácich v jeseni, keď sa rastlina ukladá na zimný spánok, alebo na jar, keď sa z neho prebúdza, ale len po druhom alebo treťom, prípadne ďalšom roku života.

5. Kôra sa zbiera v jeseni, keď lístie opadne, alebo na jar ešte prv, ako sa listy rozvinú, spravidla, keď je vlhké počasie, lebo vtedy sa od dreva najľahšie odlúpne. Drevo sa zbiera na začiatku alebo na konci vegetačného obdobia rastliny, teda na jar alebo v jeseni z kmeňov a z hrubších konárov. Drevo nesmie byť spráchnivené, hubovité, nahnité a pod.

(V budúcom čísle: Zdravý, čerstvý a čistý materiál)

Pripravil: O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs