Muchy

8.feb 2013

V jesennom období na obilninách môže zapríčiniť významné škody niekoľko druhov múch (podrad Brachicera, Diptera). Väčšina z nich škodí aj na jar na mladých rastlinách. Niektoré majú viac generácií a škodia aj neskôr počas vegetácie, najmä na klase. Sú to škodcovia, ktorí sa nevyskytujú často vo väčšom množstve, ale v prípade premnoženia môžu zapríčiniť výrazné škody. V strednej Európe sa najviac uvádzajú tieto dva druhy: zunčavka jačmenná (srb. švedska mušica) – Oscinella frit a zelenuška žltopása (srb. žuta žitna mušica) – Chlorops pumilionis.

 

ZUNČAVKA JAČMENNÁ

Zunčavka jačmenná

Dospelé jedince – mušky, majú telo dlhé len2 mm, čierno sfarbené, lesklé. Larvy sú beznohé a bezhlavé, po vyliahnutí sú dlhé 1 – 1,5 mm, dospelé larvy merajú5 mm, sú bielej farby, lesklé.

Dospelá larva prezimuje za listovými pošvami a vo vnútri stebiel obilnín. Kuklí sa na jar a prvá generácia múch lieta od konca apríla do začiatku júna. Samičky kladú vajíčka na mladé rastliny vo fáze 2 – 3 listov. Takéto rastliny poskytujú larvám najlepšie podmienky na ich vývoj. Larvy prenikajú do rastových vrcholov rastlín, cicaním a vylučovaním látok, ktoré sú toxické pre rastlinu zapríčiňujú deformáciu rastlín. Druhá generácia múch lieta od konca júna do konca augusta a tretia od augusta do konca októbra. Samičky druhej generácie kladú vajíčka za pošvy mladých listov alebo na klasy. Vyliahnuté larvy sa živia základmi kvetov. Ak klasy nie sú úplne vyvinuté, po vyklasení vzniká hluchosť hornej časti klasu. Larvy sa živia aj na kláskoch a spôsobujú zasychanie a žltnutie klasov. Larvy sa tiež môžu živiť na zrnách v mliečnej zrelosti, keď klásky zostávajú čiastočne alebo úplne prázdne. Tento symptóm sa nazýva vybielenie klasov. Larvy tretej generácie škodia rovnakým spôsobom ako larvy prvej generácie. Má tri generácie počas roka.

ŠKODLIVOSŤ

Hostiteľskými rastlinami zunčavky jačmennej sú všetky druhy obilnín a kukurica, ako aj mnohé druhy pestovaných a divorastúcich tráv.

Larvy prvej a tretej generácie škodia na mladých rastlinách v jeseň, respektíve na jar. Samičky kladú vajíčka na rastliny vo fáze 1. – 3. listu. Vyliahnuté larvy sa vžierajú hlavným výhonkom smerom dolu. Na poškodených rastlinách odumierajú centrálne listy a dajú sa ľahko vytiahnuť. Na báze listov sú viditeľné hniloby a čiastočne aj larvy. Rastliny bez odnoží hynú. Odnožené rastliny tvoria mnoho postranných výhonkov, ktoré len zriedka tvoria steblá. Napadnutie je väčšie na skoro vysiatych oziminách a na neskoro vysiatych jarných obilninách. Na kukurici larvy prvej generácie spôsobujú vážne deformácie, následkom ktorých tieto rastliny hynú. V prípade veľkého výskytu môžu spôsobiť silné preriedenie porastu. Kukurica je napádaná najmä vtedy, ak je vysiata začiatkom mája.

Larvy druhej generácie sa živia základmi kvetov vtedy, ak klasy nie sú úplne vyvinuté, čo spôsobuje po vyklasení hluchosť hornej časti klasu. Larvy sa živia aj na kláskoch a spôsobujú ich zasychanie a žltnutie. Larvy sa tiež môžu živiť na zrnách v mliečnej zrelosti, keď klásky zostávajú čiastočne alebo úplne prázdne. Tento symptóm sa nazýva vybielenie klasov.

OCHRANA

Z agrotechnických opatrení odporúča sa neskorá sejba ozimín a skorá sejba jarín. Na lokalitách, kde sa tento škodca pravidelne vyskytuje, sa odporúča zakladať hustejšie porasty, ako aj podporiť rýchly vývoj obilnín v skorých fázach, aby rastliny čím skôr prekonali kritické štádium pri napadnutí (2 – 4 listy).

PRIAMA OCHRANA

Problém pri priamej ochrane je dlhá doba kladenia vajíčok a skrytý spôsob života lariev. Chemická ochrana proti 1. generácii škodcu sa vykonáva po vzídení do fázy 2 – 3 listov a proti 2. generácii 7 dní po vyklasení hlavného stebla. Ošetrenie je vhodné zopakovať po 8 – 10 dňoch.

 

ZELENUŠKA ŽLTOPÁSA

Dospelé jedince, mušky, majú telo dlhé 3 –4 mm, žltej, lesklej farby. Hruď je žltkastej farby s piatimi čiernymi pozdĺžnymi pásikmi. Na brušku je päť tmavých priečnych pásikov. Krídla sú priezračné sivé a nohy žlté. Larva je beznohá a bezhlavá, meria 6 –9 mmv dospelosti, žltkasto biela.

Má dve generácie do roka. Prvá generácia lariev škodí na jar na jarnej a ozimnej pšenici a na jarnom jačmeni. Druhá generácia lariev škodí na mladých oziminách, ale aj na pýre a kŕmnych trávach.

Larva prezimuje vo vnútri stebiel obilnín. Larvy sa v marci kuklia a imága (mušky) lietajú od konca apríla po začiatok júna. Po oplodnení samičky kladú vajíčka na horné listy. Vyliahnuté larvy prenikajú ku steblu pod klasom, do ktorého vyhrýzajú ryhu smerom dole až k najbližšiemu kolienku, kde sa aj zakuklia. Dospelé jedince druhej generácie sa objavujú od júla do septembra a kladú vajíčka na primárne listy ozimín a burín. Vyliahnuté larvy prenikajú do rastových vrcholov, spôsobujú zdurovanie listov, a potom zasychanie napadnutých odnoží. Larvy tu prezimujú.

ŠKODLIVOSŤ

Zelenuška žltopása sa vyskytuje v celej Európe. Prvá generácia lariev škodí na jar na jarnej a ozimnej pšenici a na jarnom jačmeni. Druhá generácia lariev škodí na mladých oziminách, ale aj na pýre a kŕmnych trávach. V prípade zvýšeného výskytu spôsobuje zníženie úrody o 10 – 20 %. Škodlivé výskyty sú len lokálne.

Prvá generácia lariev škodí vyhrýzaním ryhy na steble od klasu smerom dole až k najbližšiemu kolienku, čo spôsobuje zastavenie rastu rastliny. Klas zostáva úplne alebo čiastočne v listovej pošve. Klas na napadnutej rastline je buď prázdny alebo obsahuje zle vyvinuté zrná. Na prvom internódiu larvy žerom vytvárajú ryhu od klasového vretena až po prvé kolienko.

Druhá generácia lariev poškodzuje mladé rastliny v jeseň prenikaním do rastových vrcholov, čo spôsobuje zdurenie listov a následne odnože zakrpatievajú. Na jar prichádza k zahnívaniu a zasychaniu napadnutých odnoží. Napadnuté rastliny vytvárajú nové odnože.

OCHRANA

Z agrotechnických opatrení odporúča sa neskorá sejba ozimín a skorá sejba jarín. Treba podporiť rýchly vývoj rastlín v jarnom období. Vyrovnané hnojenie fosforom a draslíkom zvyšuje odolnosť rastlín proti napadnutiu zelenuškou. Odporúča sa ničiť aj pýr plazivý a vydrv ozimín.

PRIAMA OCHRANA

V niektorých rokoch treba ošetrovať vzchádzajúce porasty v jeseň proti náletom imág. Na jar treba kontrolovať porasty v druhej polovici mája. Ak sa na desiatich odnožiach zistí viac ako jedno vajíčko alebo ak sa na sto steblách zistí desať vajíčok, teba robiť ochranu. Využívajú sa insekticídy, ktoré sa používajú proti zunčavke jačmennej, čiže pyretroidy.

          Ing. Ján Tancik, PhD.

SPU Nitra

foto: internet

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs