DIDA vstúpila do tretieho desaťročia

28.mar 2015

DIDA vstúpila do tretieho desaťročia

Vyprofilovaný festival Divadelných inscenácií dolnozemských autorov (DIDA) v Pivnici otvoril tradičné jarné scénické hody v piatok 27. marca už dvadsiaty prvýkrát. Pre účastníkov, hostí a všetkých milovníkov divadla v Svetový deň divadla členovia Ochotníckeho divadla Janka Čemana pripravili okrem bohatého festivalového repertoára aj rad sprievodných podujatí.

Tri z nich, ktoré budú návštevníkom k dispozícii až do zatvorenia tohtoročného festivalu DIDA – teda do 5. apríla – otvorili v spomenutý piatok. Vo vstupnej hale divadelnej sály na paneloch je výstava 150 rokov slovenských novín a časopisov vo Vojvodine, v divadelnom salóne výstava výkresov, malieb a fotografií Andrey Merníkovej pod názvom Subjektívne vnímanie priestoru a je tu i Spomienkový kútik Janka Čemana.

Záujemcom na otvorení týchto podujatí sa okrem Jána Kmeťka, predsedu Organizačného výboru festivalu DIDA 2015, prihovorili i Vladimír Valentík, autor putovnej výstavy k výročiu našej tlače a výtvarný kritik, Samuel Žiak, riaditeľ NVU Hlas ľudu, Pavel Čáni, riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov a Vladimír Brňa, usporiadateľ minivýstavy fotografií z rodinného albumu, odevných predmetov, autentických kúskov nábytku a rukopisnej pozostalosti známeho spoluobčana a spisovateľa Janka Čemana, vlastným menom Michala Kámaňa.

Festival DIDA, ktorý je ústrednou zložkou Dní Janka Čemana, slávnostne otvorili v mene patrónov podujatia Anna Tomanová-Makanová, podpredsedníčka Zhromaždenia APV a predsedníčka NRSNM, a Milanka Lažetićova, členka Obecnej rady ZO Báčska Palanka.

Moderátorka Kvetoslava Imreková-Šusterová preniesla prítomným pozdrav a ospravedlnenie za neúčasť na otvorení festivalu od veľvyslanca SR v Belehrade Jána Varšu a v mene všetkých privítala a na javisko pozvala protagonistov víťazného predstavenia Palárikovej Rakovej 2014. Členovia Divadelného súboru Jána Chalupku mesta Brezno zo Slovenska sa obecenstvu predstavili drámou Staroba v réžii Dany Turanskej.

Dnešné, sobotňajšie predstavenie (DS Daxner, Tisovec, Slovenská republika) je tiež nesúťažné a od nedele 29. marca pre posudzovaciu komisiu (v zložení: predsedníčka Zuzana Tárnociová, členovia Zuzana Týrová a Vladimír Valentík) začína neľahká úloha: hodnotenie 14 súťažných inscenácií. Výsledky zverejnia v nedeľu 5. apríla, keď na počesť odmenených Kovačičania zahrajú komédiu Starý frfloš v réžii Jána Makana.

Anna Francistyová

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs