Z tlače vyšlo nové dvojčíslo Nového života

27.mar 2015

Z tlače vyšlo nové dvojčíslo Nového života

Titulná strana najnovšieho dvojčísla Nového života

Titulná strana najnovšieho dvojčísla Nového života

Dvojčíslo 1 – 2/2015 mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, ktoré vydáva Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci tohto týždňa vyšlo z tlače.

Toto dvojčíslo prináša novinku, pokiaľ ide o obsadenie šéfredaktorského miesta, na ktorom je od februára t.r. Zdenka Valentová-Belićová.

Pokiaľ ide o obsahovú koncepciu, viditeľnejšej zmeny v redakčnej politike nášho jediného mesačníka, ktorý sa venúva literárnej, literárnovednej či kultúrnej problematike, nateraz nie sú prítomné. Ale titulná strana, ktorej riešenie navrhol a realizoval Vladimír Sudický, akoby nasvedčovala, že čoskoro Nový život začne pulzovať novou energiou, čo by sa následne mohlo odzrkadliť práve po obsahovej stránke.

Najnovší Nový život však núka kvalitné čítanie. Nová šéfredaktorka dala dôraz na srbského spisovateľa, esejistu a dramatika Filipa Davida, ktorý je, okrem iného, nositeľom NIN-ovej ceny za rok 2014. Preto niet divu, že sa v časopise uvádza rozhovor s týmto popredným literátom, ako aj ukážku jeho literárneho dielo a recenzie knihy Kuća sećanja i zaborava.

Poslanie pestovať a zverejňovať pôvodnú tvorbu slovenských vojvodinských spisovateľov si Nový život aj naďalej spĺňa. V tomto čísle v rubrike Pulzovanie literatúry je uverejnená poézia Ladislava Čániho a Miroslavy Dudkovej.

Nový život si posvietil aj na prvý a jediný text Albíny Podhradskej a to prostredníctvom štúdie prof. Dr. Nady Savkovićovej, mimoriadnej profesorky na Fakulte právnických a obchodných štúdií Dr. Lazara Vrkatića v Novom Sade.

Okrem toho, najnovšie vydanie časopisu sa dva-krát vracia na tému zla, resp. holokaustu. V prvom rade tematikou zla a jeho obmien sa zaujímavým prístupom zaoberá samotná šéfredaktorka vo vstupnom texte, resp. úvodníku Keď zarazený pravdou zamĺkneme. Na tému holokaustu, ale o jeho prítomnosti v slovenskej memoárovej literatúre z obdobia holokaustu v texte pod názvom Život za ostnatými drôtmi píše PhDr. Ivan Šuša, PhD., vedúci Katedry translatológie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Aj najnovšie dvojčíslo možno ocharakterizovať ako “elitné” čítanie, ale ktokoľvek by si ho zobral do rúk, určite ukojí hlad po dobrom, fundovanom čítaní o literatúre a kultúre vôbec.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs