Nová pozvánka do múzea

27.mar 2015

Nová pozvánka do múzea

03 13editorialMilovníci kultúrnych dianí si prídu na svoje v každom ročnom období, v každom počasí. Lebo keď niekto niečo chce, hľadá spôsoby, keď nechce, hľadá dôvody…

S príchodom krajších dní omnoho ľahšie sa vyberieme za kultúrnym zážitkom von z domu. Presný cieľ si zvolíme podľa toho, či máme chuť na divadlo, operu, výstavu, knižnú prezentáciu, a aj podľa toho, či plánujeme z domu vyraziť sólo, vo dvojici alebo s celou rodinkou. Pri výbere kultúrnej ponuky sa tentoraz pristavíme pri zaujímavej akcii, ktorá sa v našej krajine usporadúva už desať rokov. Ide o Noc múzeí.

Pri tomto podujatí, ktoré sa v celej Európe organizuje 16. mája, s jediným kúpeným lístkom (niekde dokonca celkom zdarma) si možno obzrieť expozície vo všetkých zvolených múzeách a galériách. Pravdaže, koľko stihnete, ak sa presúvate aj do iných prostredí, lebo tieto kultúrne stánky musia byť záväzne otvorené od 18. hodiny podvečer do 2. hodiny v noci. Toto podujatie má (či malo) výhody, aj nevýhody. Určitú popularizáciu ponúknutých obsahov mu nemožno poprieť – tým skôr, že niektoré inštitúcie pripravovali i špeciálne programy. V ústrety 11. ročníku Noci múzeí však vedúci týchto kultúrnych inštitúcií nekvitujú zvýšený počet návštevníkov a väčší záujem o tieto kultúrne obsahy. Podľa konkrétnych skúseností v ten deň (vlastne podvečer, večer a noc) prichádzajú do týchto kultúrnych stánkov okrem stálych návštevníkov i noví záujemcovia, ale len občas, a to najčastejšie zo zvedavosti alebo preto, aby sa objavili v televíznych záznamoch, a potom sem už nikdy viac nevkročia. Rodinné návštevy – logicky – tiež evidujú len sporadicky. Teda nepodarilo sa vypestovať u záujemcov zvyk častejšie a pravidelnejšie navštevovať múzeá a galérie, a tak v kontinuite sledovať ich dlhoročnú činnosť.

Riešenie prichádza v ďalšej akcii, a to pod záštitou republikového Ministerstva kultúry a informovania: Múzeá Srbska, desať dní od 10 do 10. Tentoraz si návštevníci budú môcť užiť ponuky týchto inštitúcií bez platenia vstupného celých 10 dní od 10. do 22. hodiny. „Ide o doteraz najväčšie združovanie domácich múzeí v jedinečnej akcii, ktorej cieľom je posilnenie inštitúcií na ochranu kultúrneho majetku a zabezpečenie kvalitnejšej komunikácie s obecenstvom.“ Sú to slová Bojany Borićovej-Breškovićovej, riaditeľky Národného múzea v Belehrade, ktoré je koordinátorom tejto novej svojráznej prehliadky. Na tlačovej besede v Belehrade bolo tiež zverejnené, že prvýkrát toto nové podujatie bude prebiehať od 9. do 18. mája 2015. A keďže aj Noc múzeí zostáva na kultúrnej scéne Srbska, je možno trochu otázne, ako to bude toho 16. mája… Niektoré múzeá sa od starej akcie dištancujú, niektoré pracovný čas zladia s novou akciou a vchodové dvere budú mať otvorené do 22. hodiny…

Trochu to vonia konfúziou, ale veríme, že už najbližší máj tieto veci ustáli, lebo všetky dobré iniciatívy sú vítané. Pointou je, že pracovníci múzeí a galérií chcú prilákať návštevníkov, že ich chcú naučiť pravidelnejšie sem chodiť. Meniť zvyky ľudí a ich mentalitu však nie je ľahko.

Ale niektoré momenty v tomto smere by sme ani nemenili. Napríklad počas Slovenských národných slávností by v Petrovci výstavné priestory ponúkajúce výtvarné a etnologické obsahy mohli byť otvorené i 24 hodín a stále by si tam návštevníci podávali kľučky. Aj bez vyhlásenia augustových dní a nocí múzea…

Anna Francistyová

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs