Dieťa – jeho práva, ale aj ochrana

22.nov 2013

Dieťa – jeho práva, ale aj ochrana

© Pltphotography / StockFreeImages.com

© Pltphotography / StockFreeImages.com

To, že aj deti majú svoje práva, je jasné ako polárna noc. Ako aj to, že ich treba uplatňovať, ale s dávkou miery a ostražitosti, lebo prax neraz ukázala, že aj tieto, ako aj početné iné, sú zneužiteľné.

Netreba však zabúdať, že na prvom mieste je dieťa, ktoré je zraniteľné, a až potom treba uvažovať o tom, nakoľko a či sa tzv. detské práva ujali v spoločnosti. Lebo na malých jedincov číhajú veľké nebezpečenstvá – od fyzických, psychických, psychosomatických, až po virtuálne. Svetový deň detí, ktorý si 20. novembra pripomíname už dlhý rad rokov, je príležitosťou uvedomiť si, že v mnohých kútoch spoločnosti čupia nebezpečné pazúry, ktoré čakajú na vhodnú chvíľu, aby zaútočili na dieťa. Také pazúry často vyskočia aj z počítačovej obrazovky – priamo z internetu. Ako ochrániť naše drobčatá, ale aj tie staršie dcéry a synov od internetových nebezpečenstiev, ktoré sa ako huby po daždi rýchlo šíria, začnúc od detskej pornografie, pedofílie, manipulácie s drogami, či lákanie do extrémnych náboženských siekt?

Po odpovedi pátrali aj na Národnej konferencii o bezpečnosti detí na internete a bezpečnom používaní IKT, ktorá sa uskutočnila začiatkom tohto týždňa v Belehrade. Hlavný odkaz konferencie určitým spôsobom podal námestník ministra pre telekomunikácie Nebojša Vasiljević, ktorý najavo „objavil“ dávno známu pravdu, ktorá hovorí o tom, že internet nie je virtuálny svet, ani útek od reality, ale je súčasťou našej každodennosti, ktorý má vplyv na deti, buďto dobrý, alebo zlý.

Keď si toto každý z nás uvedomí, ihneď mu bude zreteľná náplň výchovno-osvetovej akcie keď ide o ochranu detí pri používaní internetu, ktorú treba naštartovať hneď, ak ste to ešte neurobili. Vzdelávanie, zvyšovanie povedomia tak u rodičov, osvetových pracovníkov, ako aj u samotných detí, medializovanie tejto problematiky. To sú základné kroky k zaisťovaniu bezpečnosti na internete, ktorými treba vykračovať rázne. Oporné zábradlia, čiže príručky, návody, dokumenty, tipy a zlaté pravidlá na webových stránkach už vybudovali mnohé inštitúcie, akými sú Ministerstvo vonkajšieho a vnútorného obchodu a telekomunikácií (www.kliknibezbedno.rs), Pokrajinský ombudsman (www.bezbedaninternet.ombudsmanapv.org), rôzne domáce mimovládne organizácie, akou je napríklad aj Novosadská novinárska škola s partnermi, a zvlášť osožnou je britská stránka www.getsafeonline.org.

Na dôvažok podstatnú úlohu zohráva rodičovské určenie hranice – časovej, obsahovej, rozsahovej – používanie tohto masovokomunikačného prostriedku a stála kontrola či prítomnosť rodiča alebo dospelého príbuzného vedľa dieťaťa pri online spôsobe komunikácie, vzdelávania alebo zábavy. Čiže povedať: „Tu je hranica – stena, ktorú nesmieš ani prekročiť, ani obísť, ani zbúrať…“

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs