Večierok k nedožitej osemdesiatky biskupa Berédiho

23.nov 2013

Večierok k nedožitej osemdesiatky biskupa Berédiho

48BerediKysV rámci osláv 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča občania tejto dediny si pripomínajú významné osobnosti, ktoré pôsobia a pôsobili v tomto prostredí. Oslavný výbor a MOMS Kysáč vo štvrtok 21. novembra v Slovenskom národnom dome usporiadali večierok venovaný nedožitej 80. biskupa Andreja Berédiho. Na večierku ozrejmili osobnosť a prácu doktora teológie Andreja Berédiho. V mene oslavného výboru sa prihovorila Ľudmila Berédiová Stupavská, inak biskupova dcéra. Privítala hostí, medzi ktorými boli: Katarína Melegová Melichová, predsedníčka Matice Slovenskej v Srbsku, Michal Spevák, prvý predseda MSJ, Rastislav Surový čestný predseda MSS a MOMS Kysáč, Ján Babiak, bývalý predseda MSS, Jarmila Struhárová, predsedníčka MOMS Nový Sad, Ján Slávik, predseda RMS, Ondrej Marčok, farár kysáčsky, Anna Gašparovićová, riaditeľka kysáčskej ákladnej školy. V delegácii zo Slovenska boli: Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Stanislav Bajaník, člen Matice slovenskej a Svetového združenia Slovákov v zahraničí a Viera Tapalagová, expertka Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Spomienky na nebohého biskupa Berédiho z rôznych zorných uhlov, okrem spomenutých hostí, sprítomnil Ján Struhár, ktorý prečítal aj príspevky Daniela Dudka a Jána Labátha. Báseň zarecitovala Elena Surová a na biskupa ako duchovného pastiera si zaspomínali Ružena Domoniová a konferencierka Anna Legíňová.

E. Š.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs