Podpora ako opora

22.nov 2013

Podpora ako opora

47podpisvasinMALÉ A STREDNÉ HOSPODÁRSKE SUBJEKTY

Takmer 25 zmlúv podpísali v polovici novembra v budove vlády APV predstavitelia malých a stredných výrobných hospodárskych subjektov, ktorí získali podnetné prostriedky na základe augustového súbehu Pokrajinského sekretariátu pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť. Celková suma subvencií je 17 550 000 dinárov, z čoho je 10 550 000 určených na väčšie investície a 7 000 000 na bežné subvencie, prípadne zadováženie reprodukčného materiálu na výrobné potreby.

Záujem hospodárskych subjektov bol skutočne veľký: o peniaze na stabilizáciu produkcie, modernizáciu výrobných procesov alebo  zabezpečenie reprodukčných materiálov sa ich uchádzalo viac ako sto, no možnosti boli také, aké boli – skromné. Tým, čo neuspeli, zostáva čakať jar, čiže ďalšie podobné súbehy a nové kolá subvencií.

– Úmerne vlastným finančným možnostiam Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo sa snaží podnietiť výrobu a zaslať dobrý odkaz predstaviteľom úseku malých a stredných podnikov a podnikateľom. Títo majú veľmi dobré hospodárske nápady. Každá z približne sto súbehových aplikácií obsahovala idey, ktorými sa speje k rastu ziskovosti a tým aj zamestnanosti. Je to výbornou správou, ktorá dokazuje, že keď ľuďom ponúknete vhodný podnet, tak sú pripravení úspešne zrealizovať kvalitné projekty, – podčiarkol pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslav Vasin.

Vedomý si toho, že by sa subvenčných prostriedkov na rast technicko-technologickej vybavenosti firiem, zlepšenie kvality výroby, podporu exportu a certifikovanej výroby, ako aj uvádzanie novátorstva, pýtalo omnoho viac, predsa ho i tie, ktoré podnikatelia v súčasnosti dostávajú, robia spokojným. Najmä kvôli tomu, že kríza núti spoločnosti trikrát pouvažovať o tom, do čoho vložiť každý získaný dinár. Pokrajinský tajomník Vasin to vyjadril konštatovaním, že nie je ťažko byť múdry s veľkými peniazmi pri veľkých projektoch. Treba totiž vedieť ako sa obracať s málo peniazmi na realizáciu sľubných projektov, ktoré môžu zaručiť zisky. A tých je vo Vojvodine dosť.

                                                              O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs