Dr. Đorđe Petrović laureát Februárovej ceny

25.jan 2013

Dr. Đorđe Petrović, profesor na Lekárskej fakulte v Novom Sade a špecialista v ortodoncii, je laureátom Februárovej ceny Nového Sadu za rok 2012, rozhodnuté je na dnešnom slávnostnom zasadnutí Zhromaždenia mesta Nový Sad.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs