Dvetisíc nových slovenských titulov

2.mar 2015

Dvetisíc nových slovenských titulov

Jeden z najťažších rokov pre knihovníctvo v Srbsku bol údajne lanský rok. Ako povedala Nataša Filipová, riaditeľka staropazovskej Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića, na takéto zhodnotenie roka za nami vplývali rôzne činitele: administratívne predpisy, ktoré hatili prácu v knihovníctve, ťažká ekonomická situácia, ktorá nechala stopy pri objednávke, čiže kúpe nových kníh a vlaňajšie katastrofálne záplavy, ktoré zničili početné školské a mestské knižnice v našej krajine a v regióne.

Nataša Filipová: Každá dobrá kniha zaujme čitateľov

Nataša Filipová: Každá dobrá kniha zaujme čitateľov

Avšak zamestnanci pazovskej knižnice medzi prvými prejavili veľkú solidaritu a úspešne zorganizovali mnohé zberné knižné akcie, vďaka ktorým bola poskytnutá pomoc knižniciam v zaplavených územiach.

V rámci Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića pôsobí ústredná knižnica v Starej Pazove, sedem pobočiek a tzv. knihovnícky punkt v Krnješevciach, kde učitelia vydávajú knihy žiakom. „Mnohí ľudia, na svoju – našu knižnicu nikdy nezabúdajú a vďaka nim sa do knižnice dostali i hodnotné knižné dary. O obohatenie knižničného fondu v slovenskom jazyku, asi o 2 000 najnovších titulov, sa postarali hlavne staropazovskí rodáci žijúci na Slovensku: Miroslav Demák, Jasmina Nasáryková a Tatiana Maksimovićová,“ povedala riaditeľka Filipová a dodala, že dobrú spoluprácu knižnica má i so Slovenským vydavateľským centrom v Báčskom Petrovci.

Na poličkách v pazovskej knižnici je toho času viac ako 75-tisíc kníh, z čoho slovenských viac ako 12-tisíc. Ináč celkový knižničný fond v celej Staropazovskej obci vynáša okolo 180-tisíc. Počas rozhovoru riaditeľka prezradila i ďalšie štatistické údaje, ktoré sa vzťahujú na rok 2014.

Najvernejších čitateľov majú v Starej Pazove a tí v roku za nami prečítali okolo 29-tisíc kníh. Ľudová knižnica Dositeja Obradovića, ako uviedla N. Filipová, má výnimočnú spoluprácu so všetkými predškolskými ustanovizňami (v snahe medzi deťmi zaštepiť lásku k čítaniu), základnými a strednými školami. Okrem prvákov, ľudí bez práce (zaevidovaných v Národnej službe pre zamestnávanie) členský lístok zdarma dostanú aj poľnohospodári. Toho času ich je v Starej Pazove začlenených 11 a v knižnici pre nich majú bohatú odbornú literatúru.

                                                                                                                                                            Anna Lešťanová

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs