Podozrivá osoba v SVD

4.mar 2015

Podozrivá osoba v SVD

V sobotu 7. marca 2015 o 19. hodine na javisku Slovenského vojvodinského divadla reprízovo uvedú predstavenie z vlastnej produkcie Podozrivá osoba v réžii Alexandra Baka.10svd-repr

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs