Slovenky – životné príbehy Sloveniek vo Vojvodine

4.mar 2015

Slovenky – životné príbehy Sloveniek vo Vojvodine

Foto: slovackizavod.org.rs

Foto: slovackizavod.org.rs

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov (Njegošova 16/II, Nový Sad) v nedeľu 8. marca o 18. hodine bude večierok venovaný Medzinárodnému dňu žien a prezentácii druhého doplneného vydania knihy Slovenky – životné príbehy Sloveniek vo Vojvodine.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs