Zima s knihou v Báčskom Petrovci

4.mar 2015

V pondelok 9. marca o 18.00 v miestnostiach Spolku petrovských žien bude prebiehať akcia Zima s knihou. Promované budú najnovšie knihy SVC a medzi nimi i najnovšie vydanie Kuchárky Ľudmily Dankovej.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs