Dvojnásobne viac pšenice

16.júl 2014

Rovnobežne so zberom jesenných plodín prebiehajú aj prípravy na sejbu pšenice. Poľnohospodári uzavierajú zmluvy o pestovaní tejto významnej chleboviny, zásobujú sa reprodukčným materiálom a pripravujú pôdu na sejbu. V celej krajine sa vedie akcia za to, aby sa pšenicou obsiali dostatočné plochy, ktoré by uspokojili naše potreby keď ide o túto chlebovinu.

Pracovná organizácia na výkup a spracovanie pšenice Žitoprodukt v Odžakoch poskytuje tejto jesene mimoriadne podmienky v pestovaní tejto plodiny. V Žitoprodukte sa totiž rozhodli, že za každý vykúpený kilogram novej pšenice výrobcom zaplatia dodatočných šesťdesiat parí, čo je, samozrejme, mimo stanovenej výkupnej ceny. Mimochodom treba povedať, že v týchto dňoch Zväzová výkonná rada schváli novú výkupnú cenu pšenice, takže poľnohospodári už pred sejbou budú vedieť, po akej cene sa im vyplatí dopestovaná pšenica.

Okrem týchto stimulatívnych šesťdesiat parí za kilogram výrobcov pšenice uprednostnia pri zásobovaní pšeničnou múčkou a Žitoprodukt zabezpečí zdarma aj prípadné dosušovanie pšenice.

Zaujímalo nás, koľko plôch tejto jesene lalitskí poľnohospodári obsejú pšenicou. O tom nás poinformoval vedúci rastlinnej výroby v PJ pre kooperáciu lalitského družstva Ján Farkaš:

– Tohto roku medzi našimi poľnohospodármi vládne zvýšený záujem o pestovanie pšenice. Nateraz máme uzavretých vyše 200 jutár, čo už prevýšilo minuloročné plochy. Očakávame, že v nasledujúcich dňoch uzavrieme ďalšie zmluvy a podľa našich odhadov na individuálnom úseku sa tejto jesene obsejú najmenej dvakrát väčšie plochy, než to bolo v minulom roku. Jednotliví poľnohospodári dostali už minerálne hnojivo a ostatných zásobíme v nadchádzajúcich dňoch, keď dostaneme aj osivo. Podmienky na sejbu v optimálnom období sú, lebo najviac sa bude siať na plochy, kde bol cirok, takže bude dosť času na prípravu pôdy.

O zvýšenom záujme Laliťanov o pšenicu hovorí aj príklad individuálneho poľnohospodára Jána Zorňana mladšieho. V minulom roku mal sedem jutár a tentoraz sa rozhodol, že pšenicou obseje jutro viac. O tomto povedal:

– Pšenicu pestujem pravidelne už viacej rokov. Aj napriek tomu, že sa vždy práve najlepšie neopláca, nemienim prestať s pestovaním tejto plodiny. Minerálne hnojivo som si už zabezpečil a osivo mám dostať o niekoľko dní. S prípravou pôdy tiež nebude žiadnych problémov. Chcem pripomenúť, že všetku úrodu, práve ako aj tohto roku, odovzdávam spracovateľom. Netrpezlivo očakávam rozhodnutie o nových cenách pšenice a osobne si myslím, že by vzhľadom na všetky okolnosti jeden kilogram pšenice mal stáť medzi 1,20 a 1,50 dinára.

Na záver iba toľko, že zvýšený záujem o pestovanie pšenice má veľký význam v uskutočňovaní hospodárskej stabilizácie. A keď sa podarí všetku dopestovanú pšenicu dostať do spracovateľských kapacít, úspech bude úplný.

J. Pucovský

(Výber z Hlasu ľudu číslo 39,

ktoré vyšlo 3. októbra 1981

v Novom Sade)

vo výbere Kataríny Gažovej

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs