Výzva na 5. ročník seminára Píšeš? Píšem!

15.júl 2014

Organizačný tím seminára Píšeš? Píšem! 2014 a Divadlo Janka Čemana z Pivnice aj tohto roku ponúkne našej vojvodinskej slovenskej enkláve tvorivú dramatickú dielňu Píšeš? Píšem! Celý koncept seminára je v podstate nadstavba na divadelný festival DIDA, predovšetkým sústredený na dramatické texty dolnozemských slovenských autorov. Aj tento seminár sa začal najprv len pre dramatikov, kde mali možnosť učiť sa základom písania.

Témou 5. ročníka je obraz.Ide o obraz života ako taký, o obraz pohyblivých emócií, ktoré sú hybnou silou každého života na zemi. Oproti minulým ročníkom sa dielne rozšíria o filmové umenie ako progres tvorby dolnozemských autorov.

Cieľom projektu je priblížiť sa každej vekovej skupine vo forme umenia. A tak sa na seminári môžu zúčastniť i deti. Dôraz sa kladie na podporu slovenského spisovného jazyka v divadelnom a filmovom umení.

Autorka a koordinátorka projektu: Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.

Producent projektu: Štefan Seč

Garant projektu a spolupracujúca inštitúcia:Divadlo Janka Čemana, Pivnica a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava                                                                                            

Termín realizácie:17. – 24. augusta 2014

Dielne, ktoré podporia ideu seminára:

Tvorivé písanie (tvorba dramatických textov; dospelí hrajú divadlo pre deti, deti hrajú divadlo pre deti) – lektori: Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD., Mgr. art. Ján Chalupka;

Tvorivá dramatika (detská tvorivosť – pre deti, ale i dospelých) –  lektor Peter Hudák;

Hudobná dielňa (hudba v divadle a vo filme) – lektor Mgr. art. Matej Štesko a tím;

Technická dielňa (svetlo v divadle a vo filme) – lektor Jozef Mitúch;

Herecká dielňa – filmové herectvo: lektori Mgr. art. Tomáš Tomkuljak, Mgr. art. Ján Marcinek + režiséri; – bábkové herectvo: lektori Mgr. art. Juraj Smutný,  Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD.; – pohybové divadlo: lektori Mgr. art. Soňa Capková, ArtD., Miroslav Kožík;

Tvorivý manažment (tvorba, organizácia a manažovanie divadelných a filmových projektov) – lektorka Mgr. art. Adriana Cieslaková;

Filmová dielňa (kamera, strih, zvuk, špeciálne efekty) – lektori Bc. Stanislav Králik, Mgr. art. Šimon Horna, Jozef Maďar;

Prihlášku na seminár záujemcovia nájdu na: www.dida.co.rs

Vyplnenú prihlášku treba do 28. júla 2014 zaslať na adresu:jceman@eunet.rsalebostefan.sec@azet.sk

POZOR! Dielnesúlimitovanépočtomúčastníkov.Akbudedielňanaplnená,organizátorito záujemcom oznámiaaponúknuúčasťvinejdielni.

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs