Koruna úprimného priateľstva

17.júl 2014

Koruna úprimného priateľstva

Za prítomnosti predstaviteľov Národného zhromaždenia Srbska, Veľvyslanectva SR v Belehrade, Mesta Nový Sad, početných hostí zo Slovenska a domácich v Kysáči v sobotu 12. júla slávnostne podpísali Chartu o bratskej spolupráci medzi obcou Hontianske Nemce zo Slovenska a Miestnym spoločenstvom Kysáč. Občania oboch obcí sa tým zaviazali, že bratskú spoluprácu budú chrániť a obhajovať s cieľom vzájomnej ekonomickej prosperity, a že budú zveľaďovať a rozvíjať obe dediny, najmä v oblastiach športu, kultúry, vzdelávania a zdravotníctva.

Zo slávnostného podpisovania Charty o bratskej spolupráci v Kysáči

Zo slávnostného podpisovania Charty o bratskej spolupráci v Kysáči

K podpísaniu charty prišlo na podklade štyridsaťročného úprimného priateľstva, ako aj na základe štatútov obce Hontianske Nemce a Miestneho spoločenstva Kysáč. Podpísali ju Jozef Nemec, starosta obce Hontianske Nemce, a Ján Slávik, predseda Rady MS Kysáč.

Na slávnosti v Kysáči Aleksandar Petrović, šéf kabinetu primátora mesta Nový Sad, povedal, že mesto podporuje podpísanie charty, ktorou sa konkretizuje a formalizuje spolupráca medzi Hontianskymi Nemcami a Kysáčom, pretrvávajúca vyše štyri desaťročia. Ako uviedol, aj mesto Nový Sad je zbratané s desiatimi mestami a vždy sa spolupraca začína v oblasti športu alebo v oblasti kultúry a vzdelávania. Pokračovať bude aj v iných sférach, ale v rámci štatútov oboch miest.

Ako povedal predseda RMS Kysáč Ján Slávik, spoluprácu nadviazali vo futbalovej sezóne 1968/69, a to FK Tatra Kysáč a hontianskonemčiansky futbalový klub. Družba medzi občanmi Kysáča a Hontianskych Nemiec sa stále upevňovala, o čom svedčí i skutočnosť, že sa navzájom navštevujú dodnes, len generácie sa menia. Iniciatívu za podpísaniu charty o bratskej spolupráci podala RMS Kysáč. Keďže je Slovensko v EÚ a Srbsko sa uchádza o vstup, v Kysáči dúfajú, že im Nemčania pomôžu pri písaní projekov.

Starosta obce Hontianske Nemce Jozef Nemec povedal, že s radosťou vyhoveli iniciatíve Kysáčanov podpísať chartu, ktorú poslanci ich obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili. Tento dokument má veľkú emocionálnu a národnú hodnotu pre obe strany a na Slovensku tiež očakávajú, že sa spolupráca ešte zlepší a rozšíri aj na edukačnú činnosť, ktorú by mohli viac podporiť. Starosta J. Nemec tiež vyslovil prianie, že charta prispeje aj k zachovaniu slovenskosti na tomto území.

 Elena Šranková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs