Dedinský sviatok v plnej kráse

18.júl 2014

Dedinský sviatok v plnej kráse

Keď celá dedina ťahá za jeden povraz, tak úspech nevystane, ba čo viac, toto spoločné úsilie ocenia aj cezpoľní návštevníci. Tak bolo uplynulý víkend na Dni Kulpína, lebo sa do príprav osláv zapojili a tak hlavnému organizátorovi – Rade Miestneho spoločenstva – pomohli Klub Kulpínčanov, združenia a kluby rybárov, šachistov, futbalistov, volejbalistov, penzistov, žien, členovia kultúrno-umeleckých spolkov. Svojou účasťou ho podporili a obohatili i športové a kultúrne združenia z Petrovca a Maglića.

Na prácu v Rádiu Kulpín si zaspomínali: (zľava) Stanko Gostović, Anna Peťkovská a Pavel Peťkovský

Na prácu v Rádiu Kulpín si zaspomínali: (zľava) Stanko Gostović, Anna Peťkovská a Pavel Peťkovský

Keďže jeden deň bol na plánované podujatia prikrátky, dve akcie odzneli už v piatok 11. júla. Najprv v galérii Domu kultúry bola otvorená prvá výstava obrazov Združenia penzistov. Svoje práce na posúdenie a potešenie ponúkli Anna Babiaková, Ján Kreko, Michal Hasík, Ján Vrbovský a Vlastislav Cesnak, a bol tu i jeden obraz najstaršej kulpínskej maliarky Kataríny Hlaváčovej. Na vernisáži návštevníkov slovom o výstave, o 10. júli – Dni Kulpína – a o novej výtvarníckej akcii oslovili Miloš Vlaov, Todor Radanov a A. Babiaková. Piatkový večer bol aj divadelný, lebo vzápätí už po šiestykrát v Dome kultúry svojmu obecenstvu aktuálne predstavenie Pohreb v réžii Alexandra Baka zahrali členovia KUS Zvolen.

Ústredný deň osláv, sobota 12. júla, bol bohatý tak na športové diania (píšeme o nich v športovej rubrike), ako i na kultúrne a spoločenské. Pekné dojmy a zážitky umocnilo aj slnečné počasie, na rozdiel od piatkového, ktoré poznačil večerný lejak. V miestnostiach Spolku kulpínskych žien boli otvorené dve výstavy. Majster a umelec stolár Ján Maglovský, Kulpínčan žijúci v Boľovciach, pripravil dokumentárny pohľad na spracovanie konôp. Podľa vlastných spomienok vymodeloval miniatúrne náčinie, priložil dobové fotografie i vlastné tematické obrazy. Kulpínske ženy svoju príležitostnú expozíciu pomenovali Výňatky z minulosti Kulpína. Ponúkli v nej i niekdajšiu výbavu mladej nevesty, ktorou chceli pripomenúť blížiacu sa akciu Kulpínska svadba, ktorá bude 6. septembra. Výstava sa páčila aj hostkám zo ženských spolkov z Petrovca, Hložian a Maglića.

Ján Maglovský: K sviatku rodnej osady výstava o konopách

Ján Maglovský: K sviatku rodnej osady výstava o konopách

Slávnostná akadémia odznela v salóne Muzeálneho komplexu a predovšetkým bola venovaná prezentácii knihy Pavla Peťkovského Spomienky na Rádio Kulpín vo vydaní Klubu Kulpínčanov pri príležitosti 50. výročia tohto lokálneho média. Tradične sa však kratšou ročnou súvahou dedinských investícií početným prítomným najprv prihovoril Miroslav Čeman, predseda Miestneho spoločenstva, a pozdravným slovom i Pavel Zima, predseda Klubu Kulpínčanov. Publikačný dôkaz o neúnavnej práci niekdajších kulpínskych rádioamatérov a členov redakcie jednej z prvých lokálnych rozhlasových staníc v Srbsku predstavili úryvkami Viera Dorčová-Babiaková a Dunja Kolarski. Potom si k mikrofónu, tak ako kedysi, sadli Pavel a Anna Peťkovskovci a Stanko Gostović, bývalí hlásatelia a redaktori programov v slovenskej a srbskej reči Rádia Kulpín. V rozhovore s moderátorkou Tatianou Mitićovou si spomenuli na podmienky práce, kolegov, redakčné skúsenosti i na úsmevné príhody. Táto útla, ale vzácna publikácia vyšla i po slovensky i po srbsky a je v nej i zmienka o niekdajšej kulpínskej bítovej skupine Beduini. Dvaja z jej členov Pavel Danko a Vladislav Širka (hrali v nej i Vladislav Medovarský a Pavel Babiak) mali na tejto slávnostnej akadémii o Rádiu Kulpín a jeho snahe v pestovaní hudobnej produkcie len slová chvály. K trvalým dokumentom z tohtoročného Dňa Kulpína patria inak i dve cédečká: so zvukovými nahrávkami Rádia Kulpín z rokov 1970 – 1975 a s nahrávkami skupiny Beduini, ktoré vznikli práve v tomto lokálnom rozhlase roku 1971. Pochvalne sa o vydavateľskom čine Klubu Kulpínčanov zmienila i Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS, a k sviatku Kulpínčanom blahoželal Rajko Perić, predseda ZO Báčsky Petrovec.

Pavel Marčok, predseda Báčskopetrovskej obce, a M. Čeman, predseda MS, sa stovkám návštevníkov prihovorili v úvode kultúrno-umeleckého programu v areáli Muzeálneho komplexu. Po vydarenej tortiáde všetci si s radosťou vychutnali i túto pestrú ponuku Dňa Kulpína. Pripravili ju podľa scenára Michala Čiliaka členovia detskej a mládežníckej folklórnej skupiny KUS Zvolen, sólistka Andrea Šimová, členovia speváckej skupiny Združenia penzistov v Kulpíne pod vedením učiteľa Jána Kopčoka-Uču, členovia dvoch skupín vlani založeného nového spolku v Kulpíne – KUS Stratimirović a hostia z KUS Đuru Jakšića z Maglića. Moderátorkami boli V. Dorčová-Babiaková a D. Kolarski. Na záver pekného a bohatého kulpínskeho sviatku všetkých pobavila skupina Avantgardia.

Anna Francistyová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs