Veľká ekologická hodnota

17.júl 2014

Veľká ekologická hodnota

Chránené krajinné oblasti, parky prírody, jedinečné areály, prírodné rezervácie a pamiatky. Samotný názov nie je taký podstatný ako ich funkcia. Sú základom územného systému ekologickej stability, nosnými plochami na ochranu rastlinných a živočíšnych druhov, reprezentatívnych, vzácnych a zriedkavých ekosystémov.

Z konferencie k vyhláseniu Parku prírody Rusanda

Z konferencie k vyhláseniu Parku prírody Rusanda

Začiatkom júla pokrajinská vláda, na základe ustanovení Zákona o ochrane prírody a pokrajinského parlamentného rozhodnutia schválila uznesenie o vyhlásení Parku prírody Rusanda. Nuž čo, povedal by ktosi. Uznesení, dekrétov, ustanovení, predpisov, iných dokumentov máme malý milión. To, čím sa však spomínané líši od kopy iných, je skutočnosť, že ide o prvé chránené pásmo pokrajinského významu. Vyznačuje sa veľkou diverzitou rastlinných a živočíšnych druhov, zvlášť tých, ktorých existencia je spätá so slanými jazerami Panónskej nížiny, medziiným aj s vodami dosť slaného jazera Rusanda.

Rozloha parku je približne 1 160 hektárov. Z toho dve tretiny sú v štátnom vlastníctve, jedna pätina v družstevnom a dvanásť percent v súkromnom. Okolo parku je chránené pásmo rozlohy 4 500 hektárov, v ktorom sú katastrálne obce Kumane a Melenci. Pásmo Rusandy je už päť rokov aj na zozname medzinárodne dôležitých oblastí pre vtáctvo. V ňom je i Špeciálna nemocnica na rehabilitáciu s rovnakým názvom, pôsobiaca ešte od roku 1867.

– Postup vyhlásenia Prírodného parku Rusanda trval tri roky, bol veľmi komplexný a komplikovaný, no výsledok je taký, že naň môžeme byť hrdí, – vraví pokrajinský tajomník pre urbanizmus, stavebníctvo a ochranu životného prostredia Slobodan Puzović. Tým skôr, že ekológia nie je práve oblasťou, v ktorej excelujeme, takže v nej musíme široko a rázne využívať všetky šance na posun dopredu. Vyhlásenie parku tým bezpochyby je.

Nemocnica Rusanda neďaleko Zreňaninu, ktorá je jedinou aktívnou kúpeľovou liečebňou v Banáte, vyše storočia lekárske postupy úspešne zakladá na liečivých vlastnostiach minerálneho bahna. Jej úradujúca riaditeľka prof. Dr. Nada Naumovićová sa zvlášť teší z toho, že sa nemocnica nachádza v chránenej a peknej oblasti. V prvom rade preto, že to je v duchu najnovších svetových trendov: využiť aj prírodu na zotavenie pacientov. Celé chránené pásmo je nielen v záujme ochrany prírody a medicíny, ale i v záujme lokálneho prostredia, rozvoja poľnohospodárstva, napredovania turizmu. Za predpokladu, že sa všetky tamojšie výhody budú vedieť zužitkovať.

 Oto Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs