EUROKOMPAS 2014: Ďalšie nové kapitoly

8.jan 2014

EUROKOMPAS 2014: Ďalšie nové kapitoly

Píše: Oto Filip

Osožný zdroj poznatkov – jedno z informačných stredísk EÚ

Osožný zdroj poznatkov – jedno z informačných stredísk EÚ

Srbsko opäť píše novú históriu. Aj to s výrazným označením európska. Aj ak v minulosti boli chvíle, keď sa zdalo, že v eurointegrácii nevidíme pre stromy les, čo je svojrázne a výstižné vyjadrenie pravdy, že sme buď niekedy museli o krok odstúpiť, aby sme získali lepší prehľad, alebo naopak, pristúpiť bližšie, aby sme zbadali detaily a získali správnu perspektívu, dnes sme našťastie takýchto potrieb, krokov a úvah vo veľkej miere zbavení. Jednoznačne sme nastúpili historicky potrebnú európsku cestu, ktorá je kľúčom k inakšiemu spôsobu žitia, k riešeniu mnohých kríz, problémov, obáv, čo nás ťažia. Je kompasom, ktorým sa hodno riadiť, tak v časoch pokojných, ako aj v tých krušných.

Samotné dosiahnutie cieľa je najčastejšie len chvíľkovým, dočasným vzplanutím, ak nie je podložené úpornou a dlhou cestou za novým a lepším. Lebo púť svätí výsledok. Európske zjednocovanie a rozširovanie, reformy, záujmy, východiská, hodnoty… sú vlastne živým organizmom a procesmi upriamenými v prvom rade na mieru potrieb súčasného občana, ktorý si praje a zaslúži žiť v lepšom a menej problémovom kontinente a svete než bol ten včerajší. Množstvo zmien a transformácií, východísk a ďalších kapitol hospodárskych, politických a vôbec spoločenských, zrejme nebude ľahko pochopiť bez potrebného vhlbovania sa do princípov ich fungovania, čoho predpokladom sú náležité vedomosti o nich.

Ak je na jednej strane ťažiskom našej vnútornej ekonomickej politiky čelenie kríze a vyviaznutie z jej zložitých následkov, akým je najmä nezamestnanosť ako ten najväčší a najkomplikovanejší, tak je ťažiskom celkovej politiky domácej a zahraničnej eurointegrácia ako most spájajúci brehy minulosti s brehmi budúcnosti.

S cieľom ľahšie a cieľavedome kráčať po ňom treba neustále byť v strehu, vedieť a byť si vedomý toho, čo ktoré opatrenie znamená a nesie. Vzhľadom na význam integračných procesov ako reálnej dlhodobej stálice našej politiky eurokompas Hlasu ľudu sa v číslach pred nami vynasnaží objasniť, prípadne poinformovať o celom rade otázok, javov a vecí, s ktorými už začíname dennodenne žiť. Napríklad o dejinách Európskej únie, o najčastejších európskych pojmoch, o rôznych politikách, o európskych hodnotách, štandardoch a príslušnostiach, o Európskej únii ako našom najvýznamnejšom zahraničnoobchodnom partnerovi, o európskej orientácii občanov Srbska, o praktických dosahoch Stabilizačnej a asociačnej alebo aj inej dohody, o následkoch liberalizácie obchodu. Tém je ozaj more a je dobre, že je tak. Znamená to, že sa máme, či skôr musíme hodne, oveľa rýchlejšie meniť, ak si nárokujeme úspešne doháňať zmeškané. Je to vlastne predovšetkým nutnosť a len v druhom pláne prianie.

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs