Hýbeme sa v správnom smere

8.jan 2014

Hýbeme sa v správnom smere

02vidaosobnostJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: VIDOSAVA DŽAGIĆOVÁ, PODPREDSEDNÍČKA HOSPODÁRSKEJ KOMORY SRBSKA

– Čo podnikať, aby sme sa zase neocitli v situácii, že sú zahraničné investície oveľa skromnejšie než môžu byť?

– Rast zahraničných vkladov závisí od viacerých činiteľov, medziiným od vnútorných absorpčných kapacít, stavu infraštruktúry, kvality projektov. Známe je, že realizácia vážnych projektov, ktorých hodnota je veľká, trvá dlho. Pri nich je osobitne dôležitá príprava. Treba mať teda dobre pripravené projekty vo forme, ktorá sa investorom pozdáva. Po tomto nasleduje nemenej významná fáza rokovaní a dohovorov, ako aj zvyšovania vnútorných technických a infraštruktúrnych kapacít. Nemám toľko na zreteli cesty, spoje, budovy, ale skôr adekvátne inštitúcie, poznatky, ľudí schopných zrealizovať tie veľké vklady. Zdá sa mi, že si čoraz viac uvedomujeme, čo je to, čo potrebujeme, a že sa hýbeme v tom smere. To sa vlastne nedá kúpiť, to vám nikto nedaruje, to si slovom sami musíte vybudovať, o to sa postarať.

Oto Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs