Fenomén kovačického výtvarníctva pretrváva

5.máj 2015

Fenomén kovačického výtvarníctva pretrváva

Modrá budova, v ktorej súčasne sídli Galéria insitného umenia v Kovačici

Modrá budova, v ktorej súčasne sídli Galéria insitného umenia v Kovačici

60 ROKOV GALÉRIE INSITNÉHO UMENIA

Kovačica je skutočne jedno z najznámejších miest na mape svetového insitného umenia. V nej sa ešte pred druhou svetovou vojnou zrodil fenomén ľudového výtvarného umenia, ktoré svojou tvorbou a obrazmi už šesťdesiat rokov šíria desiatky insitných maliarov. 

Začalo sa to skromne a hanblivo, neodborne a naivne. Roku 1939 Martin Paluška (1913 – 1984) a Ján Sokol (1909 – 1982) odhaľujú jeden druhému svoju lásku k maliarstvu. O tri roky neskoršie sa k nim pripojil Michal Bíreš (1912 – 1981) a v prvých povojnových rokoch, presnejšie roku 1947, zoznámili sa s Vladimírom Bobošom (1906 – 1978), umelcom, ktorý ich učil maliarskemu remeslu. Táto skupinka milovníkov výtvarného umenia si začiatkom roka 1951 v čele s Bobošom založila prvý výtvarný krúžok v osade, ktorý pôsobil v rámci Kultúrno-osvetového spolku Pokrok. Na sklonku roka sa do krúžku zapájajú aj členovia Martin Jonáš (1924 –  1996) a Ján Kňazovic (1925 – 1985) a neskoršie sa k nim pridali aj iní maliari – samoukovia.

            Zuzana Chalupová v roku 1974 namaľovala pre UNICEF obraz na plátne veľkého formátu Deti Spojených národov

Zuzana Chalupová v roku 1974 namaľovala pre UNICEF obraz na plátne veľkého formátu Deti Spojených národov

Kovačickí maliari po prvýkrát spoločne vystavovali svoje obrazy v roku 1952 pri príležitosti osláv Dňa Kovačice. Odvtedy sa výstava Kovačický október organizuje každoročne v prvý októbrový víkend. Od prvého Kovačického októbra až dodnes ich diela, klenoty tejto osady, boli vystavované vo všetkých končinách sveta. Kovačica sa stala opravdivou mekkou milovníkov insity.

Mnohé významné osobnosti, akými sú François Mitterand, Juan Carlos, Pele, Ursula Andersová, Alain Delon, členovia skupiny Rolling Stones a na tisíce ďalších známych a menej známych ctiteľov insitného kumštu, navštívili a podnes prichádzajú do tohto chrámu kultúry a obdivujú jej výtvarné skvosty, diela týchto naďaleko známych výtvarných majstrov.
Popredný juhoslovanský maliar Milan Konjović (druhý zľava) vystavoval aj v Kovačici

Popredný juhoslovanský maliar Milan Konjović (druhý zľava) vystavoval aj v Kovačici

Výstavy a noví členovia

V poradí tretia výstava priniesla ešte viac originálnych prác a nových členov. Vtedy začínajú tvoriť Ján Strakúšek, Ján Veňarský, Pavel Hrk, Alžbeta Čížiková a iní. O sedliakoch – maliaroch sa hovorilo čoraz častejšie, čo bolo opodstatneným podnetom na založenie galérie.

twittPrvá dedinská galéria v Juhoslávii – Galéria insitného umenia v Kovačici bola slávnostne otvorená 15. mája 1955 v miestnostiach Družstevného domu. Na sklonku päťdesiatych a šesťdesiatych rokov prichádza nová plejáda maliarov: Ondrej Veňarský, Ján Veňarský, Zuzana Chalupová, Katarína Kožíková, Katarína Karlečíková, Eva Husáriková, Ján Garaj, Michal Povolný, Ján Bačúr, Ondrej Pilch a tí mladší: Martin Markov, Pavel Cicka, Ján Glózik, Pavel Hajko, Štefan Varga, Zuzana Vereská, Mária Vargová, Ján Žolnaj, Nada Koreňová, Anna Lenhartová

Galéria menila svoju adresu

Galéria bola pre lepšie výstavné priestory presťahovaná pod strechu Domu kultúry 3. októbra v roku 1958 a o tridsať rokov neskoršie so svojou činnosťou maliari pokračovali v novej adaptovanej budove Galérie insitného umenia. Dnes tam svojimi dielami prispievajú aj maliari Pavel Povolný, Anna Kotvášová, Pavel Ľavroš, Juraj Lavroš, Martin Pap, Mária Hlavatá-Krišanová, Marína Petríková a iní.

Maliari s Annou Tomanovou-Makanovou, predsedníčkou NRSNM, v GIU v roku 2010 (v úzadí stojí prvá zľava)

Maliari s Annou Tomanovou-Makanovou, predsedníčkou NRSNM, v GIU v roku 2010 (v úzadí stojí prvá zľava)

Kovačická galéria v súčasnosti vlastní 582 obrazov a má dokopy 26 aktívnych členov maliarov z Kovačice, Padiny a okolia. V mnohých galériách a múzeách sveta sú diela kovačických autorov rovnocenné a rovnoprávne zastúpené s obrazmi iných svetových umelcov.

Pri príležitosti svojich 60. narodenín Galéria insitného umenia bude počas celého roka organizovať rôzne príležitostné akcie. Jednou z nich je 12. Noc múzeí, otvorenie tradičného Jarného salónu obrazov a ústredná oslava – 60. narodeniny GIU bude 16. mája.

 

 

No url attribute defined!

 

Anička Chalupová

   

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs