Fenomén novej vlny

1.jan 2013

Z utorkovej vernisáže

  Sú mladí, no dosiahli taký stupeň majstrovstva v umeleckom stvárňovaní súčasnosti, problémov človeka a doby, až im to možno závidieť. V poradí piate Svetové bienále študentského plagátu, ktoré sa začalo 18. decembra vo vestibule Master strediska Novosadského veľtrhu, je nielen jedným z najdôležitejších projektov tunajšej Akadémie umení, ale je i podujatím širšieho, medzinárodného umeleckého významu.

Dokladom toho je kvalita a počet prác – približne tisíc – autorov z krajín z takmer všetkých kontinentov: od Číny po Irán, od Poľska po Grécko. Študentom našej akadémie to umožňuje zistiť, ako pracujú ich kolegovia na iných svetových univerzitách a akadémiách, zveľadiť vedomosti, poinformovať sa o nových grafických a výtvarných trendoch, získať nové podnety pre vlastnú tvorbu.

 

O plagát sa zaujímajú najmä mladí

Plagát ako pomerne novší vizuálny fenomén sa intenzívne menil v posledných desaťročiach, hlavne v závislosti od účelu, podmienok vzniku a reprodukcie, aby sa v posledných rokoch stal moderným konceptom verejnosti, v ktorej sú členovia spoločnosti definovaní nielen ako pozorovatelia, ale i ako spotrebitelia. Je autorským dielom, plným znakov a náznakov, prejavom modernej komunikácie chápanej univerzálne.

– Súčasné umenie je aj dnes druhom stáleho a otvoreného dialógu a postavenia sa zoči-voči iným umelcom, hodnotám a hodnoteniam… Ďakujúc vlastnej zložitej úlohe, keďže je aj prostriedkom komunikácie, aj umeleckou formou, umožňujúcou masovú reprodukciu, schopnou komunikovať na niekoľkých úrovniach, plagát sa plne afirmoval počas 20. storočia. Podnes má  budúcnosť, lebo je účinný a pružný komunikačný prostriedok s mimoriadnym umeleckým potenciálom…, – vyzdvihol zástupca pokrajinského tajomníka pre kultúru a verejné informovanie Milorad Đurić, ktorý výstavu úradne otvoril. Riaditeľ Novosadského veľtrhu Goran Vasić prízvukoval na vernisáži, že veľtrh, jedna z najstarších a najuznávanejších inštitúcií vo Vojvodine, poskytne podporu mladým tvorcom rovnako tak, ako rozvíja služby a vzťahy keď ide o svet podnikateľov.

Víťazné dielo študentky Iwony Cichyovej z Poľska

Vystavené plagáty rôznych obsahov a námetov naznačujú, že tvorivý potenciál ich autorov na všetkých svetových rovnobežkách neklesá. Práve naopak. Preto už teraz možno predpokladať, že neubehne dlho, kým hviezda nejedného zo študentov (ne)začne žiariť s intenzitou stálice na nebi tohto druhu umenia. Nová vlna sa čoraz nástojčivejšie hlási k slovu. Aj to úspešne.

                                                                 Oto Filip

 

 

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs