JEDNÝM ZO ŠTYROCH

1.jan 2013

JEDNÝM ZO ŠTYROCH tohtoročných nositeľov Ceny za životné dielo tradične udeľovanej Združením univerzitných pedagógov a vedcov pod záštitou Pokrajinského sekretariátu pre vedu a technologický rozvoj vlády APV je prof. Dr. Dušan Todorović z Akadémie umení v Novom Sade. Ďalšími tohtoročnými laureátmi sú prof. Dr. Nenad Petrović (Pedagogická fakulta v Sombore), akademik Teodor Atanacković (Fakulta technických vied v Novom Sade) a prof. Dr. Radmila Kolaková (Lekárska fakulta v Novom Sade). Špeciálnu plaketu za mimoriadne výsledky v oblasti vedecko-výskumnej práce získala (posthumne) Dr. Milena Dalmacija, ktorá pred tragickým odchodom vo vlaňajšom požiari pôsobila ako docentka na Prírodovedno-matematickej fakulte v Novom Sade. Na slávnostnej akadémii, ktorá bola 5. decembra v Zhromaždení APV, predseda pokrajinskej vlády Dr. Bojan Pajtić podotkol, že je nesmierne hrdý na skutočnosť, že takmer 3 800 vedcov a výskumníkov žije a pracuje vo Vojvodine, čo je obrovský potenciál. Na snímke je jedna z rozmerných malieb laureáta prof. Dušana Todorovića, vystavená pred veľkou sieňou Zhromaždenia Vojvodiny.

                          O. Filip

                                                 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs