Gitariáda Vojvodiny 2020 v Kysáči

6.sep 2020

Gitariáda Vojvodiny 2020 v Kysáči

Gitariáda Vojvodiny – Kysáč je podujatie, ktorá vzniklo s cieľom pripomenúť si 40 rokov od prvej gitariády vo Vojvodine, uskutočnenej roku 1975.

Band Lipov LOUD z Belehradu (tretie miesto)

Tohto roku sa Gitariáda v Kysáči uskutočnila šiestykrát, ale v trochu pozmenených okolnostiach, nuž aj program tentoraz bol iný než pominulé roky. Prebiehal na rovnakom mieste, na pomocnom ihrisku Tatry. Trval iba jeden deň, v sobotu 5. septembra, i keď bolo naplánované, že bude v júli (24. a 25.)

Band Red Danger z Negotina (druhé miesto)

Prihliadalo sa na všetky odporučené opatrenia Vlády Republiky Srbsko týkajúce sa bezpečnosti pred nakazením koronavírusom. Rúško bolo záväzné a počet prítomných ohraničený na 500. Preto sa záujemcovia o podujatie prostredníctvom internetu prihlasovali organizátorom a tak si zarezervovali miesto diváka. Na vchode do pomocného ihriska návštevníkom dezinfikovali ruky, prechádzali cez dezinfekčnú bariéru a program sledovali vo vyhradených menších priestoroch (nazvaných aj klietkami) pre deviatich návštevníkov, čím sa umožnil žiaduci odstup medzi prítomnými.

Víťazi: Band Lisilo z Belehradu

Okrem súťažnej časti mladých, začínajúcich rokových skupín na gitariáde vystúpili i skupiny Sanitarium z Belehradu, Zbogom Brus Li z Nového Sadu a na záver známy Zijo Valentino zo Sarajeva so svojou hudobnou skupinou. Na Gitariáde Vojvodiny 2020 súťažili štyri z piatich prihlásených demo bandov: Amor’s Arrows zo Sriemskej Mitrovice, Lipov LOUD z Belehradu, Lisilo z Belehradu a Red Danger z Negotinu.

Vyhlásenie najlepších

Najlepší podľa mienky odbornej poroty bol band Lisilo, druhé miesto obsadil Red Danger a tretie Lipov LOUD. Výsledky zverejnil predseda hodnotiacej komisie Paľko Drieňovský, ktorý odovzdal aj odmeny. Pri tejto príležitosti sa v mene organizátorov prihovorila Milana Arňašová, ktorá zverejnila, že sa aj tohto roku gitariáda realizovala pod patronátom Mestskej správy pre kultúru, ale i Mestskej správy pre hospodárstvo Mesta Nový Sad. Gitariádu Vojvodiny 2020 v Kysáči podporili i pokrajinské sekretariáty: pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami ako i pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.

Punk roková skupina Zbogom Brus Li

Kým porota rozhodla o najlepších skupinách obecenstvo sa bavilo pri vystúpení skupiny Sanitarium z Belehradu a po vyhlásení víťazov ich zabávali band Zbogom Brus Li z Nového Sadu a Zijo Valentino. Atmosféra, inak oveľa menšieho počtu prítomných (z dobre známych zdravotných dôvodov), vyvrcholila počas vystúpenia kultnej pop rok skupiny zo Sarajeva. Ich najznámejšie hity Volim te još, Samo sklopi okice, Oka tvoja dva, Bez tebe a mnohé ďalšie spolu s gitaristom Zijom Rizvanbegovićom a ostatnými členmi skupiny poznajú a spievali takmer všetci prítomní.

Z podujatia, ako uznali, mali radosť aj hudobníci, lebo dávno nevystupovali, a zdá sa, že i diváci. Treba veriť, že všetko prejde bez neželaných následkov.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs