HAJDUŠICKÍ OCHOTNÍCI

30.máj 2013

22Bratstvo

HAJDUŠICKÍ OCHOTNÍCI počas minulého víkendu boli nanajvýš činní. Najprv v sobotu 25. mája vystúpili v Ustanovizni pre duševne choré osoby 1. októbra v Starom Leci. Ženská spevácka skupina a tanečná skupina (na fotografii) KUS Bratstvo, ako aj staršia skupina školského DFS Lastovičky svojím spevom a tancom spestrili program tradičného podujatia tejto ustanovizne Stretnutie príbuzných. Iba deň neskoršie, v nedeľu 26. mája, ochotníci KUS Bratstvo vystúpili na obvodnej folklórnej prehliadke v Pančeve, kde sa predstavili choreografiou Kvetoslavy Mrđovej U Hrudkov na priadkach. Bola to zároveň generálna skúška tohto súboru pre FF Tancuj, tancuj… v Hložanoch.

vlh

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs