Oslávili Deň školy

30.máj 2013

Žiaci a zamestnanci Základnej školy J. J. Zmaja v Hajdušici v piatok 24. mája oslávili Deň školy. Najprv na nádvorí školy prebiehali športové stretnutia vybraných celkov tejto školy a Základnej školy J. S. Popovića vo Veľkej Grede. Potom za prítomnosti hostí, miestneho vedenia, priateľov a spolupracovníkov školy v hajdušickom Dome kultúry odznel primeraný kultúrno-umelecký program.

22LastovickyNa úvod riaditeľ školy Vlajko Raković gratuloval zamestnancom a žiakom ku Dňu školy. Zdôraznil zároveň, že kádrová situácia v škole je dobrá, väčšina predmetov je odborne zastúpená. Vďaka viacerým projektom, ktoré realizujú, škola je slušne vybavená aj technickými pomôckami.

− Sústavne pracujeme na zlepšení pracovných podmienok, a ako prioritu sme si určili dokončiť výmenu azbestovej fasády novou. Okrem toho, že odstránime tento škodlivý materiál, vykonáme termoizoláciu budovy. Doteraz sme vykonali 75 percent týchto prác. Žiaľ, na počet žiakov, ktorý z roka na rok klesá, nemôžeme vplývať, − povedal riaditeľ hajdušickej školy. Verejne pochválil Anastáziu Dodićovú, Adrianu Ďugovú, DFS Lastovičky a dievčenský školský futbalový celok, keďže z obecných súťaží postúpili do obvodnej súťaže. Zároveň vyhlásil víťazov výtvarného súbehu pre škôlkarov a mladšie ročníky a literárneho súbehu pre žiakov starších ročníkov. Na výtvarnom súbehu najlepšie sú ocenené práce Milice Greksovej (škôlka), Edity Erdeiovej, Jeleny Sobinovej a Igora Kočiša a na zadanú tému najlepšie práce napísali Anna Kalnaková, Ivana Govdová a Sonja Brezičaninová. Všetci dostali knižné odmeny a ich práce sú zverejnené v časopise Zmaj, ktorý škola pravidelne vydáva z príležitosti Dňa školy. V kultúrno-umeleckom programe sa predstavili žiaci všetkých ročníkov a medzi nimi aj víťazka obecného detského festivalu Spievajme srdcom Edita Erdeiová a staršia a mladšia skupina DFS Lastovičky.

vlh

  

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs