IN MEMORIAM: Za Jozefom Valihorom (1946 – 2020)

26.mar 2020

IN MEMORIAM: Za Jozefom Valihorom (1946 – 2020)

Dnes ráno nás navždy opustil Dr. Jozef Valihora, univerzitný profesor vo výslužbe.

Narodil sa 11. apríla 1946 v Pivnici. Základnú školu navštevoval v rodisku a slovenské gymnázium absolvoval v Báčskom Petrovci.

Vyštudoval prvý stupeň slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte v Novom Sade (1965 – 1967). V štúdiu pokračoval na Filologickej fakulte v Belehrade, kde skončil tretí a štvrtý ročník slovenského jazyka a literatúry (1967 – 1969).

Na tejto fakulte obhájil aj magisterskú prácu Prekladateľská práca Vladimíra Mičátka (1979). Doktorát filologických vied získal na Filozofickej fakulte v Novom Sade po obhajobe dizertačnej práce Básnická a prozaická tvorba Juraja Tušiaka (2009).

Pracoval ako novinár v slovenskej redakcii novosadského rozhlasu (1969 – 1971). Od roku 1971 pôsobil na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Koncom roka 2010 odišiel do dôchodku.

Telesné pozostatky Jozefa Valihoru pochovajú zajtra (27. marca) o 11.00 na pivnickom cintoríne.

Česť jeho pamiatke!

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs