Ľudstvo sa vzdialilo od prírody a od samého seba

20.mar 2020

Ľudstvo sa vzdialilo od prírody a od samého seba

Všade vôkol nás je jar v plnom prúde. Žiaľ, v týchto jarných dňoch sme si mohli pozrieť a počuť početné správy o šírení vírusovej koronálnej pandémie COVID-19, ktorá sa nebezpečne šíri po celej planéte.

Dospievam ku konečnému záveru: nie je náhoda všetko, čo sa stane. Príroda nie je niečo mimo nás – je prítomná v nás, je s nami na najhlbšej úrovni. Žiaľ, ľudstvo sa vzdialilo tak ďaleko od prírody, že nevyhnutne spláca viacnásobné úroky! To sa nemalo stať? Stalo sa to!

Keďže spoločnosti odkladajú všetky konferencie a festivaly od marca do polovice mája – ich zamestnanci nebudú mať v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov príliš veľa pravidelných povinností a začala sa iniciatíva za pomoc starším občanom, ktorí potrebujú pomoc s nákupom potravín. Mladí ľudia sa tiež ujmú rôznych akcií, prídu k našim starším občanom, identifikujú sa a s ochrannými rukavicami a rúškami pomôžu seniorom.

Všetci starší občania z územia Vojvodiny a zo Srbska (60+), ktorí potrebujú pomoc pri získavaní základných životných potrieb, platení účtov, venčení domácich miláčikov a ďalších úlohách, ktoré musia robiť mimo svojich bytov a domov, môžu očakávať pomoc mladých chtivých ľudí.

Akcia pre študentov a mládež v najbližšom období poskytne pomoc najzraniteľnejším občanom. Počuť: naliehame na príslušné inštitúcie, aby nám poskytli potrebné zásoby vo forme rukavíc, rúšok a dezinfekčných prostriedkov, ktoré nás udržia v bezpečnom kontakte s potenciálne infikovanými osobami. Vyzývame tiež všetky študentské organizácie a jednotlivcov, aby sa k nám pripojili a preukázali solidaritu v tomto zložitom období.

Je to pravé bohatstvo?

Bohatstvo je, keď máme vôľu chcieť a to najzákladnejšie na živobytie: krajec chleba, vodu a vzduch? Nie! Keď sa máme s kým podeliť o lásku – keď máme jedni druhých!

Keď máme zdravie…!

Verím, že všetci máme rád jar a prechádzky, preto vás srdečne prosím: zostaňme vo svojich bytoch a domoch, aby sme sa spolu mohli tešiť na budúcu jar.

Dokážeme my to urobiť, priatelia!

Riziko pochádza z nevedomosti, do čoho sa podstate dostávame.

Prajem pekný týždeň vám  a nám všetkým. A ďakujem, že ste!

M. BENKA
M. BENKA

Meno Miroslava Benku – významného umelca v slobodnom povolaní – už niekoľko desaťročí presahuje hranice kultúrneho sveta nášho štátu. V projektoch jeho bohatého multimediálneho opusu sa neraz prelínal Benka ako autor, scenárista, ako režisér, ako herec, ako dizajnér či divadelný kritik, ako univerzitný pedagóg a veľký estét. Miroslav Benka sa narodil 22. apríla 1956 v dedinke Ašaňa. Roku 1977 vyštudoval odbor dizajn na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Novom Sade, roku 1983 ukončil štúdium herectva na Akadémii umení v Novom Sade a roku 1988 i štúdium réžie na Fakulte dramatických umení v Belehrade. Režíroval viac ako 70 divadelných predstavení, taktiež režíroval i televízne programy, dokumentárne filmy, hudobné klipy, rozhlasové hry a ďalšie multimediálne programy nielen doma, ale aj v zahraničí. Charakteristickou črtou jeho divadelného rukopisu často je jeho kompletné autorstvo a jeho estetický prejav je poznačený poetikou postmoderny. Pôsobil ako režisér a umelecký šéf Mestského divadla a umelecký šéf Festivalu slovanskej kultúry v Žiline, riaditeľ a umelecký šéf Národného divadla Sterija vo Vršci, riaditeľ a umelecký šéf divadelného festivalu Vršacká divadelná jeseň.   Ako docent Miroslav Benka prednášal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a International university v Belehrade a v Novom Pazare. Benka konal aj rad spoločenských funkcií – bol zamestnaný vo funkcii riaditeľa, umeleckého riaditeľa, režiséra a riaditeľa medzinárodných divadelných festivalov doma a v zahraničí. Bol členom pracovného tímu pre európske záležitosti, multikultúrnosť a interkultúrnosť Ministerstva kultúry Srbska v Belehrade. A naposledy Národné zhromaždenie ho zvolilo za člena Národnej rady pre kultúru Srbska pri Ministerstve kultúry. Je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave.