Koláže a literatúra Zlatka Benku v Petrovci

12.máj 2018

Koláže a literatúra Zlatka Benku v Petrovci

Slovenské vojvodinské divadlo v spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov zorganizovali včera predvečerom výstavu koláží a prezentáciu literárnej tvorby spisovateľa a publicistu Zlatka Benku.

V predsieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci bola nainštalovaná výstava koláží, podobne ako to bolo vlani v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov 1. decembra 2017, kedy sa konal aj literárny večierok so spisovateľom Zlatkom Benkom z Lalite.

Prezentáciu literárnej tvorby Zlatka Benku a zároveň aj predstavovanie výstavy koláží v SVD v Petrovci mala na starosti riaditeľka Viera Krstevská.

Na tomto podujatí si posvietili aj na prezentáciu života a tvorby slovenského vojvodinského básnika, spisovateľa a publicistu Zlatka Benku. Z literárneho aspektu o ňom hovoril ďalší náš básnik Ladislav Čáni.

Literatúra

Zlatko Benka je autorom diel publikovaných v slovenčine, ale aj v srbčine. Po slovensky vydal nasledovných šesť zbierok básní: Vodný prach (1977), Dvojsečný nôž (1981), Oceán (1984), Íl (2001), Sen na stole (2006), Keď po hrdinstve (2008) a Najvyšší čas (2011). Podľa kritikov Benkova básnická tvorba je s prvkami romantizmu, v rozvetvenej obraznosti so symbolmi vody zachytáva vnútorné rozpoloženia človeka, jeho živelnosť, duševné poryvy a zápasy.

Benka je aj autorom troch románov: Striebro piesočného lesa (Turčiansky Svätý Mikuláš 1996), Anjelský pád (1996) a Deväť prsteňov (2004). Po slovensky vydal dve drámy, a to 24. Oriónov život (1993) a Strieborný les (2003).

Vydal i zbierky básní v srbskom jazyku: Demon ali gde (1973), Oklopnik (1986), román Boginja na prestolu (1996). Tiež aj bibliofílie Priče (1992) a Plavi sprud (2002).

Úryvky z literárnych prác autora v Petrovci predniesli Tatiana Mitićová a Anna Petrášová.

Výtvarníctvo

Večierka sa zúčastnil aj Mr. Pavel Čáni, ktorý sa pokúsil prítomným záujemcom o Benkovu umeleckú tvorbu sprítomniť autorove výtvarnícke sklony a predovšetkým kolážovú tvorbu, ktorou sa Benka už viac desaťročí tiež pokúša vyjadriť podstatu ľudského bytia.

Výstava koláží Zlatka Benku bude otvorená aj v rámci Noci múzeí 19. mája od 17. hodiny až do nasledovného dňa do 1. hodine po polnoci.

Autor

Zlatko Benka sa narodil 22. júla 1951 v Laliti. Strednú školu respektíve gymnázium navštevoval v Odžakoch. Vysokoškolské štúdium absolvoval v Novom Sade na Filozofickej fakulte odbor slovenský jazyk a literatúra.

Pracoval ako redaktor študentského týždenníka Index. Bol spolupracovníkom rádia Nový Sad, televízie Nový Sad, novinárom v informačnom stredisku v Odžakoch.

Potom odišiel zo zdravotných dôvodov na predčasný dôchodok, odvtedy pôsobí ako spisovateľ v slobodnom povolaní.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov. V súčasnosti žije v Laliti.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs