Konferencia o dostupných komunikáciách

24.okt 2017

Konferencia o dostupných komunikáciách

Konferencia venovaná dostupným komunikáciám bude prebiehať vo štvrtok 26. októbra v študentskom internáte Európa v Novom Sade so začiatkom o 9:30.

Zámerom konferencie je zviditeľniť marginalizované skupiny, ktorými sú aj osoby s invaliditou. „Osoby s invaliditou tvoria 10 % obyvateľstva, zatiaľ čo národnostné menšiny tvoria 20 %. Ak je osoba príslušník menšiny a zároveň aj osoba s invaliditou stretá sa s veľmi zložitými životnými okolnosťami, ktoré si musia uvedomiť príslušníci väčšinového národa. Dostupné informovanie je dôležitou zložkou, ktorá vo veľkej miere môže prispieť k lepšiemu postaveniu viacnásobne ohrozených spoločenských skupín,“ uvádza organizátor konferencie Heror Media Pont.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs