Konfirmačná slávnosť v EMC v Kysáči

27.apr 2015

Konfirmačná slávnosť v EMC v Kysáči

Konfirmandi EMC so superintendentkou Annou Pálikovou-Kunčákovou

Konfirmandi EMC so superintendentkou Annou Pálikovou-Kunčákovou

V 3. nedeľu po Veľkej noci konfirmačná slávnosť bola aj v Evanjelickej metodistickej cirkvi v Kysáči, kde bolo konfirmovaných 9 detí, z toho päť chlapcov a štyri dievčence.

Prípravu a samotné slávnostné služby Božie konala Mgr. Anna Páliková-Kunčáková, superintendentka EMC v Srbsku. Zaujímavosťou a osviežením tejto slávnosti bolo premietanie fotografií konfirmandov z ich krstín, detstva, ale aj z účinkovania v cirkevných programoch. K slávnostnému ovzdušiu prispeli aj spoločné piesne, chválospev, vystúpenie spevokolu, báseň, výzdoba modlitebnice, ale nadovšetko prítomnosť rodičov, krstných rodičov, súrodencov, spolužiakov a priateľov konfirmandov. Najslávnostnejšou predsa bola chvíľa, keď konfirmandi zvládli skúšku a prvýkrát pristúpili k Večeri Pánovej.

Elena Šranková

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs