Konštruktvne o novelizácii stanov

14.feb 2017

Konštruktvne o novelizácii stanov

V pondelok 13. februára v Hajdušici zasadali predstavitelia Miestnych odborov Matice slovenskej z banátskeho regiónu. Prítomní boli predstavitelia z Bieleho Blata, Vojlovice, Zreňanina, Kovačice, Padiny a Jánošíka, ako aj viacerí členovia domáceho MOMS.

Všetkých najprv pozdravil predseda hajdušického MOMS Vladimír Hudec a zasadnutie viedol podpredseda MSS pre Banát Pavel Baláž. Ústrednou témou bola novelizácia stanov Matice slovenskej v Srbsku.

Banátski matičiari na zasadnutí v Hajdušici

Banátski matičiari na zasadnutí v Hajdušici

Po vyše hodinovej výmene mienok v súvislosti s navrhnutou novelizáciou stanov banátski matičiari súhlasili iba s návrhom, aby bol vymazaný článok, ktorý sa vzťahuje na to, že MOMS zaniká ak je v ňom menej ako desať členov. Týmto je totiž umožnené, že MOMS môže fungovať aj ak má menej od 10 členov čo doteraz nebol prípad. Všetky ostatné návrhy odmietli.

Najväčšiu diskusiu vyvolal návrh, aby stanovami bolo určené, že MOMS je právnická osoba. Prítomní sa uzhodli, že by sa v tom prípade Matica ako celok roztrieštila a utratila na význame, lebo by miestne odbory, ktoré by sa organizovali ako samostatná právnická osoba, nič viac neviazalo k ústredni.

Početné dilemy vyvolal aj návrh na zmenu stanov v časti venovanej podpredsedom MSS. Banátski matičiari sú rázne proti návrhu, aby predseda Matice mal právo, aby spomedzi šiestich zvolených podpredsedov (po dvoch z každého regiónu) zvolil troch funkčnych. Opytujú sa čo bude s ostatnými tromi, ktorí sú tiež zvolení. V súvislosti s tým bolo počuť návrhy, aby všetci šiesti zvolení podpredsedovia boli funkční a spolu s predsedom tvorili predsedníctvo.

Na zasadnutí boli aj viacti domáci matičiari

Na zasadnutí boli aj viacerí domáci matičiari

Avšak v konečnom prevládla mienka, že netreba nič meniť, čiže navrhujú, aby MSS aj ďalej mala po jedného podpredsedu a náhradníka z každého regiónu, iba že by novelizáciou stanov malo byť určené, že všetci tvoria predsedníctvo a rovnoprávne účinkujú v jeho práci. Tým spôsobom by sa odstránili nedopatrenia v súvislosti s fungovaním podpredsedu a jeho náhradníka, ktoré sa vyskytovali v uplynulom období.

Okrem toho banátski matičiari sugerujú, aby sa predsedníctvo schádzalo tak ako je to platnými stanovami aj určené, najmenej raz mesačne, čo doteraz nebol prípad. Takisto navrhujú zmenu, ktorou by Správna rada MSS záväzne zasadala najmenej 4-krát v roku, a nie ako doteraz iba 2-krát.

Celkom na záver sa uzhodli, že počet mandátov predsedu MSS musí byť obmedzený na najviac dva mandáty. Presnejšie, odmietli návrh na zmenu stanov, ktorým sa umožňuje, aby predseda MSS bol predsedom v neohraničenom počte mandátov.

Na zasadnutí bol prítomný aj Pavel Babka, majiteľ Galérie insitného umenia Babka, ktorý prítomných informoval o návšteve Kovačice predsedu MS Mariána Tkáča a pozval všetkých, aby sa zúčastnili stretnutia s ním v pondelok 20. februára. Informoval aj o prípravách na Deň materinského jazyka a o tom, že Bibiana so svojou výstavou kníh toho roku v auguste zavíta do Hajdušice a Padiny.

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs