Kontinuita a nový začiatok

26.jan 2014

V oblastiach výskumu, dokumentácie a prezentácie slovenskej kultúry, kde Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov za uplynulých päť rokov pôsobenia dosiahol viditeľné úspechy, mieni táto naša inštitúcia pokračovať aj ďalej. Niektoré z realizovaných projektov a podujatí pripomenula riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská v sobotu 18. januára v príhovore novým spolupracovníkom.

Totiž presne v deň piateho výročia ÚKVS do ústavu prišli uchádzači výzvy Zveľadenie kultúrnej produkcie v menších prostrediach s cieľom podpísať zmluvy o realizácii navrhnutých projektov. Zmluvy o spolupráci na príprave konkrétnej úlohy v určenom prostredí podpísali riaditeľka ústavu, autori výskumných akcií a predstavitelia spolkov alebo prostredí. V pracovno-oslavnom ovzduší sa hovorilo o prihlásených akciách, autori sa poďakovali ústavu za podanú nápomocnú ruku na podnietení kultúrnej produkcie tam, kde jej je menej alebo v určitom období stagnovala, zaujímali sa aj o využívanie databázy v ÚKVS. Výsledky tohto pilotného programu nášho ústavu bude možné hodnotiť už na niektorom z našich folklórnych festivalov. Do výskumov a nových choreografií sa pustili: Marína Maľová a Ivan Bagľaš (Aradáč), Michal Čiliak (Báčska Palanka), Anna Šandorová-Miksádová a Ivan Šandor (Erdevík a Binguľa), Ivan Slávik (Laliť), Martina Hlavčová (Padina) a Ján Slávik (Silbaš).

V prípitku všetci prítomní oslavujúcemu ústavu a navzájom si popriali úspech v budúcej práci v oblasti ochrany, zachovávania a zveľaďovania slovenskej vojvodinskej kultúry.

Anna Francistyová

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs