V Slovenskom vydavateľskom centre plánujú vydať menej titulov ako vlani

26.jan 2014

V Slovenskom vydavateľskom centre plánujú vydať menej titulov ako vlani

V minulom roku Slovenské vydavateľské centrum vydalo 24 knižných titulov.

Ambiciózny plán sa ukázal ako realizovateľný, – poznamenal riaditeľ SVC Vladimír Valentík na zasadnutí Vydavateľskej rady SVC 17. januára.

Okrem spomenutých 24 titulov v priebehu tohto mesiaca a v nasledujúcom by mali vyjsť ešte tri knihy s minuloročným vročením. Ide o zborník prác o Kysáči, monografiu o Bielom Blate a knihu Nová slovenská vojvodinská dráma 2, ktorej premiéra sa plánuje v rámci otvorenia tohtoročného divadelného festivalu DIDA v Pivnici.

„Minuloročný vydavateľský plán bol viac než úspešný,“ hovorí riaditeľ SVC. „Kedysi bolo štandardom, aby 12 kníh vyšlo počas jedného roka, teda každý mesiac po jedna kniha, a v minulom roku sa ten počet zdvojnásobil.

Neobvykle veľa kníh vyšlo v edícii Korene, ktorá je našou literárnou klasikou. Podarilo sa vydať aj Rodinu Rovesných v rámci Čajakovho súborného diela pri príležitosti 150. výročia jeho narodenín, ďalší zväzok Tragédie Tatry a na sklonku roka vyšla aj Literárnohistorická publicistika autora Jána V. Ormisa.“

Tento rok bude v znamení edícií Korene a kníh pre deti – odznelo na zasadnutí Vydavateľskej rady

Tento rok bude v znamení edícií Korene a kníh pre deti – odznelo na zasadnutí Vydavateľskej rady

Rok 2013 bol v SVC v znamení prekladov. Vyšiel výber z poézie  rumunskej vojvodinskej poetky Ileany Ursu pod názvom Rybím jazykom, v srbčine vyšli poviedky Kafa s Bahom, čaj sa Šopenom, autorky Etely Farkašovej a drámy Kafka & Kafka autora Milana Richtera, a do slovenčiny boli preložené verše pre deti Duška Trifunovića Čarami, čiarami, husľami.

Mimo kompetencie Vydavateľskej rady vyšli štyri knihy (autorov Jána Dorču, Martina Listmajera a vydania spolkov petrovských a kulpínskych žien).

A aký počet kníh je naplánovaný na tento rok? Určite menej, než ich bolo v minulom roku. Spolu ich je sedemnásť, medzi ktorými sú niektoré tituly z minuloročného plánu.

Podľa slov riaditeľa SVC v edíciách Korene a edíciách pre deti (Včielka a Máj) naplánované je po päť knižných titulov, čo sa nikdy nestalo.

Do edície Živý prúd naplánované sú knihy troch autorov, resp. zostavovateľov – Víťazoslava Hronca, Daniela Pixiadesa a Michala Babiaka, v rámci edície Korene by mali vyjsť knihy Samuela Čemana, Blanky Fábryovej, Jozefa Podhradského, Jána Čajaka a jednu knihu zostavila aj Dr. Anna Marićová.

V tomto roku by mali vyjsť knižné tituly pre deti autorov Pavla Mučajiho, Andreja Čipkára, Kataríny Mosnákovej, Márie Vrškovej a Anny Kukučkovej.

Kniha Juraja Rohoňa je naplánovaná do edície Zlatá lipa a v rámci edície Iní o nás by mal vyjsť výber z literárnokritickej tvorby Víťazoslava Hronca, ktorý zostavil Adam Svetlík.

Do edície Akordeón je naplánovaná kniha zostavovateľov Rastislava Zorňana a Michala Činčuráka. Mimo edícií aj v tomto roku je plánovaný ďalší ročník Národného kalendára.

Predseda Vydavateľskej rady Adam Svetlík skonštatoval, že v tomto roku nie je zastúpená beletria, ktorá by mala byť základom literatúry a vydavateľstva.

Okrem realizácie navrhnutých kníh v bližšej dobe bude potrebné zvoliť nového redaktora knižných vydaní, ktorý by vystriedal doterajšieho dlhoročného redaktora Víťazoslava Hronca, prípadne určiť redaktorov jednotlivých edícií.

Jasmina Pániková

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs