Svätosavský program v pazovskej škôlke

27.jan 2014

Svätosavský program v pazovskej škôlke

Oslava Svätého Savu v pazovskej škôlke (foto: A. Lešťanová)

Oslava Svätého Sávu v pazovskej škôlke (foto: A. Lešťanová)

Aj na území Staropazovskej obce vo všetkých základných a stredných školách si dnes pripomenuli dôležitý dátum v školskom kalendári – slávnosť Svätého Sávu.

Slávnostne bolo i v pazovskej Predškolskej ustanovizni Poletarac, kde mali oslavu Sv. Sávu ako patróna škôlky.

Slávnosť sa konala v telocvični ustanovizne a škôlkari k tomuto dňu pripravili príležitostný program.

Početných hostí – predstaviteľov lokálnej samosprávy a tamojších inštitúcií a ustanovizní pozdravila a privítala Radmila Bogdanovićová, námestníčka riaditeľky Poletarca.

A.   Lešťanová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs