KRÁTKE INTERVIEW: Jaroslav Pap, fotoreportér

26.jan 2014

KRÁTKE INTERVIEW: Jaroslav Pap, fotoreportér

Fotograf musí sedieť aj pri počítači...

Fotograf musí sedieť aj pri počítači…

Fotografie Jaroslava Papa krášlia početné časopisy a webové portály, nielen domáce, ale aj zahraničné. Tento Laliťan žijúci v Novom Sade je opravdivým majstrom fotografie. Zvyknutého byť stále v pohybe a pátraní po novej snímke, nechceli sme ho príliš obťažovať, ale pre naše tri otázky mal času.

Fotografujete aj prírodu, zvieratá, aj bežné politické zasadnutia. Čomu dávate prednosť?

– Mne je to jedno, avšak z fotografovania prírody sa u nás nedá vyžiť, lebo agentúry si žiadajú niečo celkom iné – šport, politiku, všelijaké diania na ulici… Fotograf sa nemôže „vypojiť“ a povedať, že bude fotografovať napr. iba prírodu. Musí poznať všetky kategórie fotografií, a to je hlavným príznakom pre agentúrnych fotografov.

Na čo sa musí prihliadať, keď sa fotí príroda, a na čo, keď máme fotiť napr. politikov?

– Nie je v tom veľký rozdiel. V oboch situáciách sa musí dobre poznať problematika. Ak máte fotiť napr. vtáky, musíte vedieť, v ktorom ročnom období, dokonca aj v ktorej časti dňa sa to najlepšie vydarí, a zase ak fotíte politikov, musíte ich poznať. Kto je s kým, kto proti komu a zachytiť gestikuláciu tváre či rúk a všetko to, čo nejako spestrí fotografiu, lebo statické fotografie nikomu nie sú zaujímavé.

Nakoľko by sa fotošop a iné editory fotografií mali používať?

– Editory sa musia používať, keď ide o dimenzie fotografie, ktoré sú osobitne určené pre každý typ fotografie. Avšak technicky treba upravovať čím menej. Agentúrni fotografi technicky takmer ani neupravujú, lebo niet času na to. Fotografie z nejakej dôležitej udalosti sa musia poslať skôr, než sa to skončí, čiže niekto reční a my už posielame fotky. V takej situácii niet času na vážnejšiu úpravu. Preto sa musí dobre fotografovať a vedieť, čo má byť na fotografii. Ak sa len túlate s fotoaparátom a spravíte tisíc záberov, nikto to nebude prezerať, lebo na to niet času. Opakujem, musí sa dobre  poznať to, čo sa bude fotografovať, byť dobre oboznámený a vidieť fotografiu skôr, než ona vznikne. To je najdôležitejšie a všetko ostatné sa môže naučiť.

Jasmina Pániková

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs