V Kovačickej obci schválili ďalšie dve listiny

27.mar 2016

V Kovačickej obci schválili ďalšie dve listiny

volbyfbVolebná komisia obce Kovačica v piatok 18. marca schválila v poradí štvrtú volebnú listinu Zväz vojvodinských Maďarov – István Pásztor – Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István.

Listinu pre voľbu výborníkov do obecného parlamentu tvorí 13 kandidátov, ktorej nositeľom je Lászlo Horti z Debeljače.

Deň neskoršie obecná komisia schválila aj ďalšiu volebnú listinu Ivica Dačić – Socialistická strana Srbska (SPS), ktorú tvoria 29. kandidáti. Nositeľom listiny je Renato Jovnáš z Kovačice.

Očakáva sa, že v týchto dňoch listinu odovzdá aj Skupina Občanov Zelené jablko.

                                                                                                                       Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs