Laureátom 3 x Ď je súbor OD Janka Čemana a ZŠ 15. októbra z Pivnice

8.jún 2015

Laureátom 3 x Ď je súbor OD Janka Čemana a ZŠ 15. októbra z Pivnice

Odmenení Pivničania

Odmenení Pivničania

Zatvaracím ceremoniálom a vyhlásením najúspešnejších v nedeľu 7. júna sa skončila tohtoročná 22. prehliadka detskej divadelnej tvorby, známa ako 3 X Ď, ktorá od piatku trvala v Starej Pazove.

Podľa rozhodnutia odbornej poroty laureátom festivalu je súbor OD Janka Čemana a ZŠ 15. októbra z Pivnice za predstavenie Pes Jeana Labadieho v réžii Petra Hudáka a v režijnej spolupráce Vesny Kámaňovej a Jarmily Čobrdovej a tento súbor zároveň je i nositeľom ceny NRSNM.

Druhým najlepším predstavením na prehladke 3 x Ď je súbor Slovenského vojvodinskeého divadla z Báčského Petrovca za predstavenie Kde bolo, tam bolo, v réžii Daniely Legíňovej – Sabovej.

Tretie miesto obsadili Staropazovčania – žiaci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka za predstavenie Cesta ku šťastiu, v réžii Aničky Balážovej a Ivana Ječmena.

Všetci odmenení na prehiadke 3xĎ

Všetci odmenení na prehiadke 3xĎ

Tieto ceny udelila Anna Tomanová – Makanová, presedníčka NRSNM, kým ostatné ceny v kompetencii odbornej poroty udelili Katarína Melegová – Melichová, predsedníčka MSS a Libuška Lakatošová, predsedníčka organizačno – správnej rady.

Výkony hercov sledovala aj stála detská porota, ktorá hodnotila najlepší debut, najlepší herecký výkon v hlavnej a epizódnej postave počas celej prehliadky.

Na potešenie početného obecenstva v divadelnej sále vystúpili i hostia zo Slovenska, z Púchova. Herci DDS Ochotníček zahrali divadelné predstavenie Vlčie maky, v réžii Petra Hudáka. Po predstavení sa so svojimi milými hostiteľmi a milovníkmi Tálie na prehliadke rozlúčili azda najkrajšie – piesňou.

Púchovčania piesňou uzavreli prehliadku

Púchovčania piesňou uzavreli prehliadku

Ináč, v nedeľu v rámci súťažnej časti vystúpilo šesť divadelných súborov a to z Vojlovice –Pančeva, Pivnice (2 predstavenia), Šídu, Bingule a Aradáča.

Kráľovstvo Babadlovo na prehliadke 3x Ď bolo plné detí, bábok a úsmevov na líčkach, najmä po zakončení nadovšetko úspešného a veľkého detskeho divadelného festivalu.

Anna Lešťanová

 

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs