Legíňová-Sabová zostáva v čele spolku KUS Petrovská družina

2.mar 2019

Legíňová-Sabová zostáva v čele spolku KUS Petrovská družina

Tohto roku okrem riadneho výročného zhromaždenia, v Kultúrno-umeleckom spolku Petrovská družina zasadnutie folkloristov malo aj volebný ráz.

Včera večer vo svojich miestnostiach v rámci Kultúrneho centra v Báčskom Petrovci sa zoskupili, aby sa poinformovali o tom aký majú rok za sebou a naplánovali si aktivity v bežnom roku. K tomu aj aby si zvolili nové vedenie spolku.

Aktivity KUS Petrovská družina

Doterajšia predsedníčka, a ako sa to neskoršie po voľbe ukázalo, aj nová predsedníčka Daniela Legíňová-Sabová privítala prítomných, ako hostí, tak i domácich spolkárov. Zároveň ospravedlnila vystátie predstaviteľov obce, Miestneho spoločenstva a Matice slovenskej v Srbsku.

Zoskupili sme sa tuná v našich priestoroch, v ktorých trávime veľmi veľa nášho voľného času. A usilujeme sa v čím väčšej miere najlepšie ako vieme chrániť to, čo nám naši predkovia zanechali do vienka. Zanechali nám náš folklór, naše ľudové piesne, tance, rozmanité kroje, obyčaje, zvyky… Všetko to vtkané do našej krásnej národnej identity. Preto cítime, že je našim cieľom a našou najväčšou povinnosťou vštepovať, vtkávať lásku k tomuto národnému bohatstvu práve našim najmenším členom. Lebo len touto cestou si zabezpečíme, že v budúcnosti naši potomkovia budú môcť hrdo, rovnoprávne stáť v rade s predstaviteľmi iných národov,“ podotkla predsedníčka.

Po zvolení pracovného predsedníctva, zasadnutie ďalej viedla Katarína Melegová-Melichová.

V pracovnej časti zhromaždenia sme mali možnosť vypočuť si aj správu o činnosti spolku Petrovská družina v poslednom štvorročnom období, kde nevystali ani početné úspechy a vysoké ocenenia petrovských folkloristov. Tí usilovne pracovali v rámci mladšej detskej tanečnej, detskej a dospelej divadelnej skupiny, staršej detskej tanečnej skupiny a skupiny seniorov. V rámci spolku pracovali aj mladšia a staršia detská spevácka skupina, ako i mužská a ženská spevácka skupina.

Predsedníčka dopodrobna vymenovala vystúpenia všetkých zložiek spolku, nielen doma, ale aj za chotárom, ba i za hranicami krajiny.

V pokračovaní Mária Hamadehová podala finančnú správu pre minulý rok (cca 752 tisíc dinárov) a Milina Dudášová správu pokladne. Zuzana Hmiráková informovala v mene Dozornej rady a Želmíra Legíňová v mene inventúrnej komisie.

Po schválení správ nasledovalo aj schválenie plánov práce a finančného plánu pre rok 2019. Predostreli ich Anna FehérováMilina Dudášová.

Voľby

Nasledovala volebná časť. Z 39 členov s právom hlasu (s vyplateným členským) prítomných bolo 31 členov. Títo si tajným hlasovaním z navrhnutých 17 na členov správnej rady, vybrali aj nové vedenie. Toto 13-členné teleso po voľbách a po ich ustanovujúcom zasadnutí, rozhodlo aj o funkcionároch spolku.

Predsedníčkou spolku Petrovská družina aj v nastávajúcom štvorročnom období zostala Daniela Legíňová-Sabová. Podpredsedom sa stal Miroslav Horvát. Tajomníčkou spolku zostala Jana Kopčoková-Gániová. Tiež aj pokladníčkou Milina Dudášová.

Okrem uvedených, členmi správnej rady sa stali aj Anna Fehérová, Katarína Melegová-Melichová, Ján Kováč-Varga, Samuel Častven, Želmíra Smišeková, Viera Poničanová, Andrea Rojková, Daniela Gedeľovská a Anna Máľachová.

Dozorná rada spolku aj naďalej zostala v nepozmenenom zložení. Tvoria ju Zuzana Hmiráková, Anna SpevákováŽelmíra Legíňová.

Členské aj v roku 2019 zostalo 300 din. pre dospelých a 150 din. pre mladistvých členov spolku.

Záverom petrovským spolkárom a novému vedeniu zablahoželali aj hostia, resp. predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Združenia petrovských výtvarných umelcov a Spolku petrovských žien.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs